Accountancy Verantwoording en controle coronacompensatie in de zorgsector - Zoek een cursus - SRA
Thuis in uw branche

Verantwoording en controle coronacompensatie in de zorgsector

Wat wordt van u als accountant verwacht?

Heeft u klanten in de zorg? Wat moet u dan doen om uw zorgklanten rondom coronacompensatie optimaal te kunnen bedienen?

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 395,00
Prijs niet-leden: € 540,00
Groepsgrootte: 20
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 4
Bestemd voor: Accountant vennoot/medewerker, Controleleider
Resultaat:

U controleert de toepassing van de recente corona regels die gelden voor uw klanten in de zorgsector. 

Matthias Stout

Matthias Stout RA MSc

is opdrachtleider bij Verstegen accountants en adviseurs, bestuurslid van Fizi, (vereniging van en voor zorgfinancials) en is gespecialiseerd in de zorgsector

.

Inhoud

Heeft u klanten in de zorg? Wat moet u dan doen om uw zorgklanten rondom coronacompensatie optimaal te kunnen bedienen?

Meerkosten, omzetverlies, zorgcontinuïteit, vragen over liquiditeit en (dis)continuïteit van de organisatie zijn voorbeelden van actuele vraagstukken die spelen in de zorgsector. De gevolgen van de corona crisis verschillen sterk in de care-instellingen. In de praktijk kan de toepassing van beleidsregels en regelingen complex zijn. Hoe houdt u inzicht in de samenloop en samenhang van financieringsstromen? En een hoe zorgt u voor een domein overstijgende aanpak bij uw zorgklanten?.

Alle actuele corona ontwikkelingen en beleidsregels in de zorgsector komen tijdens deze cursus aan bod. U maakt direct de vertaalslag naar uw eigen controleaanpak.

  • Actualiteiten corona regels in de zorgsector
  • Corona-compensatie Wlz, inclusief (samenloop met) kwaliteitsbudget
  • Corona-compensatie Zvw
  • Corona-compensatie sociaal domein
  • Corona-compensatie Pgb
  • Samenloop financieringsstromen en domeinoverstijgende aanpak
  • Corona en liquiditeit/continuïteit
  • Rol van de accountant

Ervaring met het controleren van care-instellingen wordt verondersteld. Tijdens de cursus bestaat gelegenheid om uw cases en/of vragen te bespreken. Voorafgaand kunt u uw (geanonimiseerde) cases en/of vragen hiervoor aanleveren. 

Locatie & Datum

Datum & tijd:
Donderdag 29 oktober 2020 van 13:00 uur tot 17:30 uur
Beschikbaar
Locatie: NBC Congrescentrum - Nieuwegein Utrecht in Nieuwegein / routebeschrijving
Cursuscode: EOCU33143

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren