Thuis in uw branche

Verplicht PE-onderwerp 2019: Fraude

SRA is op dit moment druk aan de slag met het ontwikkelen van de verplichte cursus voor uw mkb-kantoor. Graag informeren wij u nu al over de mogelijkheden die SRA u biedt.

In 2017 was de training voor de openbaar accountants die werkzaamheden verrichten voor de (vrijwillige) controle van de jaarrekening een verplichting.

De NBA heeft besloten dat ook de andere accountants een verplichte training Fraude moeten volgen. Een belangrijke overweging hierbij is de verantwoordelijkheid van alle accountants in de financiële keten voor het signaleren van Fraude en het zo nodig opvolging geven daaraan.

Voor wie is deze cursus bestemd?

De cursus is verplicht gesteld voor openbaar accountants die in 2017 niet hebben deelgenomen aan de verplichte training Frauderisicofactoren. Met Openbaar Accountants worden naast samenstel-accountants ook openbaar accountants bedoeld die geen controle- en of samenstelwerkzaamheden verrichten en openbaar accountants die na 2017 in de ledengroep zijn toegetreden.

Doelstellingen

SRA gaat aan de slag om deze doelstellingen te vertalen naar een interessante praktijkgerichte training voor de MKB-praktijk:

  • De bewustwording vergroten van de accountant van hetgeen het maatschappelijk verkeer verwacht van de accountant bij de aanpak en bestrijding van fraude
  • Het begrip van de accountant vergroten aangaande frauderisicofactoren
  • De vaardigheden van de accountant vergroten in het analyseren van frauderisico’s en het onderkennen van het niet naleven van wet- en regelgeving
  • De vaardigheden van de accountant vergroten in de aanpak bij het bespreken van frauderisicofactoren met de cliënt

Wat kunt u verwachten?

De verplichte PE-cursus bestaat uit een vaktechnisch kennisdeel (2 PE) en toepassingsdeel (4 PE). U krijgt bij SRA de mogelijkheid om het kennisdeel in de vorm van een e-learning te volgen. Een vakdocent en een gedragstrainer begeleiden het toepassingsdeel. De groepsgrootte is maximaal 20 deelnemers.

Uw SRA-voordelen:

  • Uw mkb-praktijk staat centraal in cases, vaktechniek en training
  • Professionele gedragstrainers met zeer ruime ervaring in de mkb-accountantspraktijk
  • Vaktechnische docenten die weten wat er in de mkb-praktijk speelt

Contact

Vanaf februari 2019 start SRA met het plannen van de trainingen. Wilt u meer weten over de verplichte PE-cursus Fraude en de verschillende varianten die SRA aanbiedt? Neem dan contact op met Sanne van Rhijn, svanrhijn@sra.nl of 030 656 60 60.

Incompany? De cursus wordt ook bij u op kantoor aangeboden en wordt afgestemd op uw wensen en kantoorsamenstelling. Alvast meer informatie? Neem contact op via incompany@sra.nl of 030 656 60 60.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren