Thuis in uw branche

Verplicht PE-onderwerp 2021: Continuïteit

Continuiteit

In 2021 is door de NBA voor alle accountants (m.u.v. de overheidsaccountants) het onderwerp Continuïteit verplicht gesteld. Continuïteit vormt een maatschappelijk actueel en toekomstbestendig thema dat voor bijna alle accountants relevant is.

Controlepraktijk

Voor de openbaar accountant die in 2021 werkzaamheden verricht ten behoeve van de wettelijke en/of vrijwillige controle van de jaarrekening, wordt door de NBA een verplicht curriculum ontwikkeld. De relevante controlestandaarden vormen de basis. Voor controlerend accountants betekent dit dat zij invulling geven aan het verplichte onderwerp door het volgen van een geaccrediteerde cursus van 4 uur.

SRA heeft voor u het volgende programma ontwikkeld:

Verplichte cursus: Continuïteit in de controlepraktijk

Tijdens deze cursus gaan wij in op de regelgeving, maar vooral op de 'grijze gebieden' waar u in de praktijk tegenaan loopt. Wanneer is er bijvoorbeeld echt sprake van materiële onzekerheid over de continuïteit? Ook komen enkele actualiteiten aan bod, zoals de nieuwe faillissementswetgeving (WHOA/TOA).

SRA biedt u twee varianten aan om deze cursus te volgen:

  1. Klassikaal (4 uur)
  2. Online cursus van 3 uur met een voorbereidende e-learning van 1 uur
Deze cursus is ook geschikt om incompany te volgen. Beide varianten zijn zowel klassikaal als online te volgen. U kunt uw interesse kenbaar maken via incompany@sra.nl. Een incompanycursus is al interessant vanaf 6 deelnemers.

Samenstelpraktijk

SuggestiesEr ligt voor de samenstel- en adviespraktijk weinig relevante regelgeving ten grondslag aan het thema Continuïteit. Voor deze accountants geldt dan ook de verplichting om in hun PE-portfolio 2021 voor minimaal 4 uur aandacht te besteden aan het ‘PE-thema’ Continuïteit.

Cursus Continuïteit in de samenstel- en adviespraktijk

SRA heeft voor uw gemak een cursus ontwikkeld, waarin wij ingaan op de kernvragen waarom het draait bij Continuïteit: hoe werkt het verslaggevingstechnisch én hoe beoordeelt u de toekomstverwachting van uw klant? Deze cursus Continuïteit in de samenstel- en adviespraktijk, is in samenwerking met SRA Bureau Vaktechniek speciaal voor het verplichte thema ontwikkeld.

Suggesties

Wilt u andere leerdoelen om te voldoen aan het verplichte thema? Hieronder treft u een aantal suggesties aan voor de invulling (klik op de link voor de cursus die hierbij aansluit en die u op kunt nemen in uw PE-portfolio):

1. Verslaggeving en (dis)continuïteit, waaronder de gevolgen voor de waardering van activa en passiva en voor de samenstellingsopdracht

2. Wijzigingen in faillissementswetgeving, waaronder Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) en de Time-out-arrangement (TOA)

3. De gevolgen van discontinuïteit voor een bedrijf: wat betekent discontinuïteit voor een bedrijf, welke stappen worden doorlopen

4. Steunmaatregelen: welke zijn er en welke voorwaarden gelden er?

5. Het zoeken naar en ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen

6. Vroegtijdig signaleren van bedrijfsontwikkelingen; hoe doe je dat, waar ga je heen, wie kan helpen?

7. Discontinuïteit en fiscale (on)mogelijkheden

8. Nieuwe financieringsvormen. Zorg ervoor dat de beperking van financiering niet zal zorgen voor discontinuïteit

9. Niet-integer gedrag in tijden van crises/discontinuïteit

10. De dynamiek binnen het familiebedrijf

11. Data-analyse en het herkennen van signalen

12. Het voeren van een gesprek over moeilijke situaties, waaronder continuïteit, gaat over meer dan alleen inhoud. In een dergelijk gesprek is ook het herkennen van niet inhoudelijke signalen en daarmee omgaan belangrijk

13. Scenarioplanning

14. Continuïteitsrisico’s door regelgeving en advisering over duurzaamheid

Bovenstaande onderwerpen zijn voorbeelden. Het kan ook zijn dat u andere onderwerpen uitkiest die voor u passend zijn als invulling van het verplichte thema. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de cursus Cyberrisico’s herkennen, ook een groot gevaar voor de continuïteit. U beoordeelt dus zelf hoe het thema continuïteit past binnen uw eigen ontwikkeling.

Heeft u vragen over de inpassing van het verplichte thema binnen uw PE-portfolio, neem dan even contact met ons op.

Gemengde praktijk

Bent u werkzaam in de gemengde praktijk? Dan volgt u óf de verplichte cursus óf het verplichte thema. Daarbij ligt het voor de hand om te kiezen voor de verplichte cursus. Ook als u in de loop van het jaar van functie verandert, volstaat het als u het verplichte onderwerp volgt conform een van uw functies.

Meer informatie?

Heeft u vragen over uw eigen invulling of situatie, neem dan contact met ons op. Kantoren die de verplichte cursus(sen) incompany willen volgen, kunnen een offerte aanvragen via incompany@sra.nl. Een incompanycursus is al interessant vanaf 6 deelnemers. 

Marjolein van der Poel

Marjolein van der Poel
Projectmanager
E mvdpoel@sra.nl
T 030 656 60 60

Marjon Groten

Marjon Groten
Manager Incompany trainingen
E mgroten@sra.nl
T 030 656 60 60

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren