Thuis in uw branche

Verplichte cursus: Continuïteit in de controlepraktijk

Continuïteit voor controlerend accountant in 2021

Bent u controlerend accountant? Dan is in 2021 de cursus ‘Continuïteit’ voor u verplicht gesteld door de NBA. Voldoe met deze cursus aan uw verplichting!

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 295,00
Prijs niet-leden: € 395,00
Groepsgrootte: 20
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 4
RB Algemeen 4
Leerdoelen:

Ik ben in staat om:

 • De kennis van de wet- en regelgeving rond verslaggeving en continuïteit toe te passen.
 • (mogelijke) gevolgen van interne en externe factoren op de continuïteit van de organisatie te signaleren.

Uw docent

Webinar

Vragen? Neem contact op met educatie@sra.nl.

Alle docenten

Inhoud

Bent u controlerend accountant? Dan is in 2021 de cursus ‘Continuïteit’ voor u verplicht gesteld door de NBA. Voldoe met deze cursus aan uw verplichting!

Het thema ‘Continuïteit’ is actueler dan ooit. Veel mkb-ondernemingen zitten op dit moment in financiële onzekerheid. Essentieel is te signaleren én te beoordelen in welk scenario van mogelijke (dis)continuïteit uw klant zich bevindt. Welke extra werkzaamheden zijn bij welk scenario vereist? Wanneer worden er extra verslaggevingseisen voorgeschreven? Of welk effect heeft (onzekere) steun van derden op uw werkzaamheden? Uiteraard komen ook de effecten voor de controleverklaring aan de orde.

Tijdens de cursus gaan wij in op de regelgeving, maar vooral op de ‘grijze gebieden’ waar u in de praktijk tegenaan loopt. Wanneer is er bijvoorbeeld echt sprake van materiële onzekerheid over de continuïteit? Ook komen enkele actualiteiten aan bod, zoals de nieuwe faillissementswetgeving (WHOA/TOA). Heeft u actuele vraagstukken over het beoordelen van ‘Continuïteit’ waar u tegenaan loopt? Dan kunt u deze tijdens het interactieve gedeelte van deze praktische cursus inbrengen.

 • Verschillende scenario’s van (dis)continuïteit
 • Relevante RJ-richtlijnen voor de mkb-accountant
 • Standaard 570 Continuïteit
 • Implicaties controleverklaring (Standaard 570 en 706)
 • Toelichting continuïteitsveronderstelling
 • Kwantitatieve en kwalitatieve analyses
 • Rol van de comfortletter
 • Faillissementswetgeving: TOA en WHOA
 • Praktijkcases en ‘grijze gebieden’

Bent u werkzaam in de gemengde praktijk? Dan volgt u óf de verplichte cursus óf het verplichte thema. Daarbij ligt het voor de hand om te kiezen voor de verplichte cursus.

Mocht er geen passende datum meer beschikbaar zijn om de verplichte cursus Continuïteit te volgen in 2021, dan kunt u gebruik maken van de inhaalmogelijkheid.

De NBA geeft u de kans alsnog de mogelijkheid deze te volgen in de periode van 1 januari t/m 31 maart 2022. De inhaaltermijn geldt ook voor het verplichte PE-onderwerp door een thema uit te werken dat gerelateerd is aan het onderwerp Continuïteit.

Locatie & Datum

Datum & tijd:
Maandag 14 maart 2022 van 16:00 uur tot 20:30 uur.
Beschikbaar
Locatie: online
Cursuscode: EOCN35143

Docent(en)

Onder andere de volgende docenten verzorgen deze training:

Arnout van Kempen

Arnout van Kempen CISA

Arnout van Kempen CISA is als compliance officer verbonden aan verschillende kantoren en oud toezichthouder bij de AFM.

drs. Danielle de Groot-Kuipers RA

drs. Danielle de Groot-Kuipers RA is eigenaar van Biender Academy en docent aan Nyenrode Business Universiteit.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren