Thuis in uw branche

Extra Algemene Ledenvergadering

Dinsdag 29 juni 2021 online via Zoom

Digitaal overleg

Op 29 juni 2021 vindt een extra Algemene Ledenvergadering van SRA via Zoom plaats. Aanleiding van deze tussentijdse ledenvergadering is het overlijden van onze voorzitter Jan Zweekhorst afgelopen februari.

Gezien de vele uitdagingen waar onze leden, bureau en bestuur voor staan, en de dienende en verbindende rol die de voorzitter (daarbij) binnen en buiten onze vereniging vervult, vindt het bestuur het van belang om de benoeming van een voorzitter uit het bestuur naar voren te halen. De reguliere Algemene Ledenvergadering zal zoals gewoonlijk plaatsvinden in december 2021.Tijdens deze extra ledenvergadering zal het bestuur een voordracht doen voor de voorzitter en een bestuurder met portefeuille Fiscaal. 

We starten om 10.00 uur. De agenda met bijlagen kunt u hier downloaden. Let op: de vergaderstukken staan uitsluitend op het ledendeel van de website; houd uw inloggegevens (e-mailadres en wachtwoord) dus bij de hand.

Met elkaar in gesprek

Aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering wordt u bijgepraat over de positionering van SRA rondom de huidige strategische thema’s zoals: Duurzaamheid, Toezicht, Toekomstvisie kwaliteitstoetsingen en Financieren. Daarna krijgt u de gelegenheid om in een kleine setting met andere SRA-kantoren en het SRA-bestuur met elkaar in gesprek te gaan over het thema van uw keuze. (Wij verzoeken u een eerste en tweede keuze op te geven ten behoeve van het indelen van de themagroepen.) 

Programma ALV

10.00 uur: Opening ALV door Roland Ogink

10.10 uur: Algemene Ledenvergadering  

10.25 uur: Afsluiting ALV

Aansluitend programma Strategische thema's

10.30 uur: Positionering SRA en toelichting strategische thema's 

10.50 uur: Bespreking strategische thema's in groepen 

  • Duurzaamheid (met Harry Marrisen)
  • Toezicht (met Roland Ogink)
  • Toekomstvisie kwaliteitstoetsingen (met Diana Clement)
  • Financieren (met Paul Dinkgreve)

11.45 uur: Terugkoppeling en plenaire afsluiting

Beknopte informatie

Datum: Dinsdag 29 juni 2021
Tijd: 10.00 tot 12.00 uur
Locatie: Online via Zoom

Direct inschrijven

U kunt zich hier inschrijven voor deze extra ALV.

Inschrijven Extra ALV 2021

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met SRA-Communicatie:

E communicatie@sra.nl
030 656 60 60

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren