Over de Jan Zweekhorst Award

Beeldje Jan Zweekhorst Award

De  Jan Zweekhorst Award wordt uitgereikt aan een organisatie, team of persoon binnen of buiten SRA, die zich in lijn met de verbindende visie van Jan praktisch onderscheiden heeft op fiscaal of accountancygebied of in het bredere veld waarin de multidisciplinaire mkb-praktijken opereren.

De Jan Zweekhorst Award is in 2021 voor het eerst uitgereikt en de winnaar wordt sinds 2022 op basis van een vastgelegde selectieprocedure door een onafhankelijke jury gekozen. De uitreiking vindt plaats door de voorzitter van SRA.

Met de Jan Zweekhorst Award gedenkt en eert SRA de tomeloze inzet en energie van onze voormalig SRA-voorzitter en houden we zijn gedachtegoed levend. De award bestaat uit een beeldje, een oorkonde en een juryrapport.

Jan Zweekhorst Award: Nomineer uw kandidaat