Over Jan Zweekhorst

Jan Zweekhorst

Jan Zweekhorst was bijna 25 jaar verbonden aan SRA in verschillende rollen. We mochten daarvan slechts een jaar van hem genieten als voorzitter.

Jan was een gedreven mensenmens, verbinder pur sang. Altijd positief ingesteld. Als Jan ergens in geloofde, dan zette hij zich daar volledig voor in. Zowel zakelijk als privé. Jan koesterde daarbij vooral de menselijke maat.

'Mister Horizontaal toezicht' 

Op zijn eigen flamboyante wijze heeft Jan heel veel voor onze vereniging betekend. Als 'mister Horizontaal toezicht' zou hij in 2021 de vruchten van zijn niet-aflatende inzet en samenwerking met de Belastingdienst gaan plukken. Het mocht niet zo zijn. Jan overleed totaal onverwacht op 11 februari 2021. We waren verbijsterd en verslagen.

Het SRA-bestuur besloot daarop om jaarlijks een award uit te reiken. De Jan Zweekhorst Award wordt toebedeeld aan een organisatie, team of persoon binnen of buiten SRA, die zich in lijn met de verbindende visie van Jan praktisch onderscheiden heeft op fiscaal of accountancygebied of in het bredere veld waarin de multidisciplinaire mkb-praktijken opereren.

De award staat tevens voor verbinding, passie, inzet en maatschappelijke betrokkenheid. Met de Jan Zweekhorst Award gedenkt en eert SRA de tomeloze inzet en energie van Jan en houden we zijn gedachtegoed levend. De award bestaat uit een beeldje, een oorkonde en een juryrapport.


Jan Zweekhorst Award: Nomineer uw kandidaat