Thuis in uw branche

Kredietaanvraag

Raamwerk voor de optimale kredietaanvraag

Om de kans op succes bij een kredietaanvraag te optimaliseren heeft SRA in samenwerking met een aantal bancaire deskundigen binnen SRA een format opgesteld voor de financieringsaanvraag.

Omschrijving

Kredietaanvraag

De SRA Kredietaanvraag is een raamwerk voor de optimale kredietaanvraag.

De aanvraag bestaat enerzijds uit een kwalitatieve beschrijving van de onderneming en anderzijds uit de kwantitatieve onderbouwing van de financieringsaanvraag.

Prijs SRA-leden : € 15 per maand
Bestel dit product
Om dit product te bestellen moet u ingelogd zijn   Registreer of Log in.

Inhoud

SRA-Kredietaanvraag

Om de kans op succes bij een kredietaanvraag te optimaliseren heeft SRA in samenwerking met een aantal bancaire deskundigen binnen SRA een format opgesteld voor de financieringsaanvraag. Dit format is gebaseerd op de informatiebehoefte van banken bij de kredietaanvraag op een wijze die ook begrijpelijk is voor de ondernemer. Immers het is de ondernemer die de bank moet overtuigen van zijn ondernemerschap waarbij de minimalisering van het risico van het niet kunnen betalen van rente en aflossing binnen de gestelde termijn voorop staat.

De kredietaanvraag bestaat enerzijds uit een kwalitatieve beschrijving van de onderneming en anderzijds uit de kwantitatieve onderbouwing van de financieringsaanvraag. Bij de kwalitatieve beschrijving van de onderneming wordt ingegaan op:

  • Algemene gegevens aanvrager en gegevens accountant;
  • Algemene gegevens onderneming;
  • Achtergrond kredietaanvraag (huidige kredietfaciliteiten en nieuwe kredietbehoefte, doel en gevraagde soort financiering);
  • Toelichting op de onderneming (organisatie, marktpositie, missie en strategie etc.).

In de kwantitatieve onderbouwing wordt ingegaan op de investerings- en kredietbehoefte. In dit overzicht worden zowel voor de afgelopen jaren, als de prognosejaren, de nieuwe investeringen uitgewerkt en de wijze waarop die zijn c.q. moeten worden gefinancierd met interne cash flow. Hieruit blijkt verder nog de noodzakelijke financieringsbehoefte en de aflossingscapaciteit, waarbij ook een toelichtende onderbouwing wordt gegeven op de soort financiering en de zekerheden.

SRA-Kredietaanvraag beschikbaar in Online Adviesplatform

De Kredietaanvraag is geïntegreerd in het Online Adviesplatform.

 

De kredietaanvraag wordt (bijna) altijd gebaseerd op een prognose, daarom hebben wij de kredietaanvraag gebouwd in combinatie met het Prognosemodel. Door slim hergebruik van data wordt bij de kredietaanvraag voortgeborduurd op een prognose die gemaakt is op basis van één of meer jaarrekeningen. De kwantitatieve onderbouwing in de kredietaanvraag wordt daarbij automatisch opgehaald uit de prognose. U hoeft de kredietaanvraag dan alleen aan te vullen met de kwalitatieve gegevens. U kunt de kredietaanvraag eventueel nog voorzien van de nodige toelichting.

Prijs

De SRA Kredietaanvraag is een raamwerk voor de optimale kredietaanvraag. De kredietaanvraag kan alleen worden aangeschaft in combinatie met de prognosetool.

Prijs SRA-leden: € 15 per maand per gebruiker

Prijzen zijn exclusief btw en (eventuele) verzendkosten. Op dit product zijn de Algemene Voorwaarden SRA van toepassing. 

Contact

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met SRA-Vaktechniek.
E vaktechniek@sra.nl
T 030 656 60 60


Vragen over dit product?

Amida Elmoudni

Amida Elmoudni

Productmanager

aelmoudni@sra.nl
Stel hier uw vraag per e-mail

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren