Thuis in uw branche
Prognosemodel

Prognosemodel: Kredietaanvraag

De SRA Kredietaanvraag is een raamwerk voor de optimale kredietaanvraag. De aanvraag bestaat enerzijds uit een kwalitatieve beschrijving van de onderneming en anderzijds uit de kwantitatieve onderbouwing van de financieringsaanvraag.

Kwantitatieve onderbouwing

In de kwantitatieve onderbouwing wordt ingegaan op de investerings- en kredietbehoefte. In dit overzicht worden zowel voor de afgelopen jaren, als de prognosejaren, de nieuwe investeringen uitgewerkt en de wijze waarop die zijn c.q. moeten worden gefinancierd met interne cashflow. Hieruit blijkt verder nog de noodzakelijke financieringsbehoefte en de aflossingscapaciteit, waarbij ook een toelichtende onderbouwing wordt gegeven op de soort financiering en de zekerheden.

Kwalitatieve beschrijving

Bij de kwalitatieve beschrijving van de onderneming wordt ingegaan op:

  • Algemene gegevens aanvrager en gegevens accountant;
  • Algemene gegevens onderneming;
  • Achtergrond kredietaanvraag (huidige kredietfaciliteiten en nieuwe kredietbehoefte, doel en gevraagde soort financiering);
  • Toelichting op de onderneming (organisatie, marktpositie, missie en strategie etc.).

De kredietaanvraag wordt (bijna) altijd gebaseerd op een prognose, daarom hebben wij de kredietaanvraag gebouwd in combinatie met het Prognosemodel. Door slim hergebruik van data wordt bij de kredietaanvraag voortgeborduurd op een prognose die gemaakt is op basis van één of meer jaarrekeningen. De kwantitatieve onderbouwing in de kredietaanvraag wordt daarbij automatisch opgehaald uit de prognose. U hoeft de kredietaanvraag dan alleen aan te vullen met de kwalitatieve gegevens. U kunt de kredietaanvraag eventueel nog voorzien van de nodige toelichting.

Meer informatie

Patricia Zwijgers

Patricia Zwijgers
Projectmanager Communicatie
E pzwijgers@sra.nl
T 030 656 60 60