Thuis in uw branche
Prognosemodel

Over het Prognosemodel

Met het prognosemodel zijn vragen te beantwoorden als: wat zijn de financiële gevolgen voor de ondernemer als we de koers van afgelopen jaren voortzetten of juist veranderen? De uitkomst van de berekeningen vormt een goede basis om samen met de ondernemer te brainstormen over mogelijke toekomstscenario's.

De kenmerken van het Prognosemodel:

  • Unieke ‘vijf minuten prognose’ voor het snel creëren van klantgerichte rapportages
  • Mogelijkheid om prognoses tussentijds bij te stellen
  • Klantspecifieke rapportages
  • Klantspecifiek dashboard met de mogelijkheid om door te zoomen naar de details
  • U kunt een complete financieringsaanvraag maken

Met het webbased prognosemodel kunt snel beknopte prognoses maken, eenvoudig een uitgebreide prognose maken, verschillende scenario's doorrekenen en begrotingen maken!

Snel beknopte prognose maken

De prognosesoftware biedt SRA-leden de mogelijkheid om snel en efficiënt een prognose op te stellen. Met de prognosesoftware is de accountant beter in staat om cliënten te adviseren over de toekomst van hun onderneming: of het nu gaat om financieringen of de liquiditeit van het bedrijf. Vragen als: ‘wat zijn de financiële gevolgen voor de ondernemer als we de koers van afgelopen jaren voortzetten of juist veranderen?’ zijn relatief makkelijk te beantwoorden.

Daarnaast kan de accountant berekenen wat de invloed is van de omzetgroei, de marge en de debiteurentermijn op de aflossingscapaciteit. De berekeningen worden samengevat in een liquiditeitsoverzicht. De uitkomst van de berekeningen vormt een goede basis om samen met de ondernemer te brainstormen over mogelijke toekomstscenario’s.

Eenvoudig uitgebreide prognose maken

Wilt uw cliënt meer weten, dan kunt u via eenvoudige wizards een volledige prognose uitwerken. U kunt de verschillende variabelen toevoegen en/of uitsplitsen. In de rapportage worden de volledig uitgewerkte balans, winst- en verliesrekening en kasstroomoverzicht weergegeven.

Verschillende scenario’s uiteenzetten

Het prognosemodel berekent het effect van de gewenste financiering aan de hand van de investering en het reeds aanwezige vermogen. Vervolgens kunt u de impact op deze financiering berekenen voor verschillende scenario's, op basis van de omzetgroei, marge, debiteurentermijn, etc.

Zo kunt u de situatie uiteenzetten voor zowel going concern, groei, (des) investeringen of een reorganisatie en krijgt u direct inzicht in het effect van bepaalde keuzes.

Meer informatie

Patricia Zwijgers

Patricia Zwijgers
Projectmanager Communicatie
E pzwijgers@sra.nl
T 030 656 60 60