Thuis in uw branche
Prognosemodel

Prijs Prognosemodel

Wilt u aan de slag met het Prognosemodel? Dit model is beschikbaar bij Unit4 (Unit4 Prognose) en bij Topicus (voorheen FINAN Online nu Fyndoo Advise) en bevat een directe koppeling met de jaarrekeningpakketten Audition en Caseware Financials.

*Actie: maandelijks opzegbaar!

De maandelijkse kosten voor SRA-Prognose zijn inclusief de kredietaanvraag en afhankelijk van het aantal gebruikers:

Basislicentie

 Basis  Prijs*
 Basislicentie, inclusief 1 gebruiker
 € 120

 *SRA-leden ontvangen 10% korting

*De prijs is per maand en per extra gebruiker betaalt u € 80,- of € 75,- extra.

Gebruikers

 Aantal gebruikers  Prijs*
 2
 € 80 per maand per gebruiker
 3 en meer  € 75 per maand per gebruiker
 *SRA-leden ontvangen 10% korting

De 1e gebruiker kan 50 administraties invoeren, vanaf de 2e is het 25 administraties per gebruiker. De kosten voor 25 extra administraties bedragen € 295 per jaar.

Prijzen zijn exclusief btw en (eventuele) verzendkosten. Op dit product zijn de Algemene Voorwaarden SRA van toepassing. 

Meer informatie

Patricia Zwijgers

Patricia Zwijgers
Projectmanager Communicatie
E pzwijgers@sra.nl
T 030 656 60 60