Thuis in uw branche
Voordelen Rating • Periodiek monitoren van een organisatie
• Optimaliseren balans
• Optimaliseren van rente van financieringen
• Monitoren van externe ratings
Gebruikerservaringen SRA Ratingdiensten

Algemeen

Voor accountantsorganisaties ligt de toegevoegde waarde steeds meer in de advisering. Ondernemers en hun stakeholders hebben behoefte aan een concrete, actuele rapportage over de financiële stand van zaken.

Zowel in turbulente tijden, als in meer stabiele markten staat immers de overlevingskans van de onderneming centraal. Met de juiste adviestools kunt u hierin veel voor uw klant betekenen.

Startpunt voor deze advisering zijn de SRA Ratingdiensten met onderliggende analyses. Met behulp hiervan kan worden nagegaan wat de oorzaak is van een (onvoldoende) risicopositie en hoe deze positie kan worden verbeterd. Dit verschilt per onderneming en is onder meer afhankelijk van de winstgevendheid, de financieringsstructuur en het werkkapitaalbeheer.


Wat is Rating?

Een rating is een gestandaardiseerde, geobjectiveerde en niet te manipuleren beoordeling van de kredietwaardigheid oftewel de financiële situatie van een onderneming. De rating wordt opgesteld aan de hand van een kengetallenanalyse van de jaarrekening en een kwalitatieve analyse van de gehele onderneming. Men classificeert hiermee de kwaliteit van een onderneming en geeft een oordeel over de risico’s en het risicomanagement.


Waarom Rating?

Met Ratingdiensten bent u in staat om uw cliënt meer inzicht te geven in zijn risicoprofiel en daarmee in zijn financiële en financieringspositie. Op basis van dat profiel kan u handvatten geven om die positie te verbeteren.

Tevens kunt u op basis van de rating ook uitspraken doen over onder meer de continuïteit van uw cliënt, de positie ten opzichte van concurrenten en de positie in de eigen branche ten opzichte van andere mkb-ondernemingen.

Daarnaast biedt de rating de mogelijkheid om bestaande kredieten, voorwaarden en rentetarieven te beoordelen: loopt de financiering van het huidige krediet nog wel in de pas met het actuele risicoprofiel van de onderneming? Een lager risico betekent wellicht een lager tarief. Vanzelfsprekend komt de rating ook goed van pas bij het aanvragen of het herzien van financieringen: u kunt de aanvraag voorzien van een transparant ratingadvies. 


Cover Praktijkhandreiking SRA RatingdienstenVraag de gratis praktijkhandreiking aan

De praktijkhandreiking SRA Ratingdiensten gaat nader in op de wijze waarop u rating in uw bestaande praktijk kunt implementeren en hoe u hieruit mondende signalen, risico’s en adviezen goed kunt communiceren aan uw cliënt.

Contact

Patricia Zwijgers

Patricia Zwijgers
Projectmanager Communicatie
E pzwijgers@sra.nl
T 030 656 60 60