Thuis in uw branche
Voordelen Rating • Periodiek monitoren van een organisatie
• Optimaliseren balans
• Optimaliseren van rente van financieringen
• Monitoren van externe ratings
Gebruikerservaringen SRA Ratingdiensten

Producten

Het SRA Ratingdiensten portfolio bestaat uit een aantal basisproducten en een aantal adviesproducten die hiermee samenhangen.


Basisproducten

Dit zijn de ratingproducten van SRA waarmee u een rating van een onderneming kunt berekenen, al dan niet voorzien van een meer uitgebreide rapportage.


1. Traffic Light Rating

Een rapport bestaande uit één pagina waarin de PD-waarde (faalkans) van een onderneming wordt weergegeven, evenals de ratingnotatie (bijvoorbeeld BB+).


2. Solvency Check

Dit rapport bestaat uit de genoemde Traffic Light Rating, gevolgd door een kwantitatieve onderbouwing van de rating.


3. Credit Check

Een rapport dat bestaat uit de Solvency Check met een kwalitatief deel dat is opgebouwd uit niet-financiële informatie.

Alle bovengenoemde rapporten bevatten een rating. De mate van toelichting op de rating varieert per product.


Adviesproducten

Er zijn twee adviesproducten, te weten:


1. Rating Alert

Een adviesproduct voor het inzichtelijk maken van de beïnvloedbare risicodelen en toeslagen in de rentekosten. Er vindt hierbij een objectieve toets plaats van de rentekosten per component.


2. Traffic Light Score Card

Een rapport waarmee u uw cliënt kort en bondig kunt informeren over zijn positie op de financieringsmarkt op basis van zijn eigen rating, de externe rating van Graydon en Coface en zijn positie in de branche en Nederlandse markt.

Alle producten zijn ontwikkeld in samenwerking met URA Rating Agency B.V.


Contact

Patricia Zwijgers

Patricia Zwijgers
Projectmanager Communicatie
E pzwijgers@sra.nl
T 030 656 60 60