Thuis in uw branche
Voordelen Rating • Periodiek monitoren van een organisatie
• Optimaliseren balans
• Optimaliseren van rente van financieringen
• Monitoren van externe ratings
Gebruikerservaringen SRA Ratingdiensten

Veelgestelde vragen

We zetten een aantal veelgestelde vragen over rating op een rij en voorzien deze van een duidelijk antwoord. Wat is bijvoorbeeld rating? En waarom is een rating eigenlijk interessant voor mijn klanten?


1. Wat is een (credit) rating?

Een rating is een voorspelling van de faalkans van de onderneming binnen de periode van een jaar


2. Hoe wordt een rating uitgedrukt?

Een rating kan op twee manieren worden uitgedrukt:

  • Als een PD notatie, ook wel de Probability of Default genoemd. Een PD notatie wordt weergegeven als een percentage.
  • Als een rating note, ook wel ratingklasse genoemd. Een ratingklasse wordt uitgedrukt in cijfers, letters of een combinatie (BB+, 2@, etc.).

3. Waarom ziet de ratingklasse van de ene kredietverstrekker er anders uit dan die van een ander?

Elke organisatie die een rating uitvoert, hanteert een eigen klasse-indeling en notatie.


4. Waarom is de rating van een ratingorganisatie anders dan de rating van de URA?

De input die wordt verwerkt om te komen tot een rating en de weging van deze factoren kunnen per organisatie verschillen. Dit kan leiden tot een afwijkende rating.


5. Vervangt de URA rating de rating van de bank?

Nee, de bank is verplicht om een eigen rating te maken voor een onderneming (Basel II). De URA rating zal die van de bank niet vervangen.


6. Voor wie is een rating bedoeld?

Een rating is bedoeld voor verschillende partijen:

  • Financiële instellingen of kredietverstrekkers: voor het bepalen van het risicoprofiel van ondernemingen die krediet aanvragen.
  • Ondernemingen: om inzicht te krijgen in de gezondheid van de onderneming en de risicofactoren die van invloed zijn op de rating.
  • Leveranciers en afnemers: om inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van een onderneming als leverancier of afnemer. Dit is met name van belang op het moment dat er sprake is van een afhankelijkheidsrelatie.
  • Accountant: om zijn klanten te kunnen adviseren en begeleiden in het proces van een kredietaanvraag of kredietcontinuatie en inzicht te verschaffen in de gezondheid van de organisatie.

7. Waarom komt SRA juist op dit moment met rating producten?

SRA ziet de introductie van ratingdiensten als en uitbreiding op de dienstverlening van de accountant.

De invoering van Basel II verplicht heeft bij banken geleid tot een wijziging in het acceptatiebeleid voor kredietverschaffing. Het dwingt de banken tot het uitvoeren van een geïndividualiseerde risicobepaling per onderneming. Het resultaat is een risicoprofiel van de onderneming wat weer van invloed is op de prijs van het krediet en de kredietvoorwaarden. De banken hanteren hiervoor een eigen bankintern ratingsysteem. Met het oog op de huidige kredietcrisis worden er tevens strengere eisen gesteld aan het kredietverstrekkingproces.

Dit bankinterne ratingsysteem is niet transparant voor de ondernemer. Via de accountant en de rating producten kan de ondernemer grip krijgen op de rating. De accountant beschikt bij uitstek over de besten informatiebronnen. Zijn informatie is betrouwbaar, tijdig en volledig. Daarnaast heeft hij kennis van financieringscondities. Met deze kennis is hij in staat om meerwaarde te leveren aan zijn klanten.


8. Wat doet u met de uitkomst van een rating?

Vanzelfsprekend koppelt u de positiebepaling (rating) naar uw cliënt terug. Daarbij bespreekt u niet alleen de huidige situatie, maar juist ook de mogelijkheden tot verbetering. Want wanneer de overlevingskans van de onderneming van uw cliënt toeneemt, verbeteren de mogelijkheden bij de financiers, bij de afnemers en bij de leveranciers. Kortom: u heeft samen met de ondernemer een objectief instrument in handen om zijn positie op de financieringsmarkt te verbeteren. En dat vergroot per saldo weer de financierbaarheid van de ondernemer.


9. Waarom is een rating interessant voor mijn klanten?

Een rating voorzien van het advies van de accountant kan de onderhandelingspositie van de ondernemer verbeteren en zorgen voor transparantie in het ratingproces:

De ondernemer krijgt inzicht:

  • in de gezondheid van zijn eigen organisatie;
  • in de risicofactoren;
  • in de invloed van de risicofactoren op de rating.

10. Welke ratingproducten biedt SRA aan?

SRA heeft de volgende ratingproducten ontwikkeld:


11. Wat levert het u op?

Regeren is vooruitzien. Met de SRA Ratingdiensten als uitbreiding en aanvulling van uw huidige advieswerk en dienstenpakket, bent u in staat uw cliënten te 'raten' voordat een kredietvraag wordt ingediend. Mocht dat nodig zijn, dan kunt u uw cliënt adviseren over de verbetermogelijkheden zodat een zo optimaal mogelijke rating leidt tot een optimaal verkregen krediet tegen gunstige voorwaarden. Aan de andere kant biedt het u de mogelijkheid om voor cliënten met een lopend krediet te kijken of de financiering nog wel in de pas loopt met de actuele (krediet)status van de onderneming.

Met deze proactieve adviezen bevordert u de duurzame relatie met uw cliënten en geeft u inzicht in het ratingproces van financiers. U heeft een uniek 'sellingpoint' in handen, waarvan uw cliënten graag gebruik willen maken. En dan hebben we het niet alleen over de unieke, speciaal binnen SRA ontwikkelde range aan nieuwe producten, maar ook over een volwaardig ratingsysteem met rating standaard in de Nederlandse markt. Service met een hoofdletter. Bovendien kunt u met het raten van uw cliënten inzicht krijgen in de risicoverdeling binnen uw eigen portefeuille. Succesvolle zekerheid.

Contact

Patricia Zwijgers

Patricia Zwijgers
Projectmanager Communicatie
E pzwijgers@sra.nl
T 030 656 60 60

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren