Thuis in uw branche

"Alleen ben je sneller maar samen kom je verder"

Interview met Wilma Hosang, Manager Advies, Strategie & Data bij SRA

Wilma Hosang
Wilma Hosang

Bijna 25 jaar geleden ben ik bij SRA gaan werken op de afdeling Opleiding & Ontwikkeling. Van oorsprong ben ik gedragswetenschapper en onderwijskundige, dus bij deze afdeling kon ik mijn expertise mooi inzetten voor het ontwikkelen van opleidingen voor accountants en fiscalisten. Door zelf deel te nemen aan deze opleidingen heb ik het accountantsvak goed leren kennen.

Daarna ben ik als projectmanager Arbeidsmarktcommunicatie werkzaam geweest. Ook in die tijd was er krapte op de arbeidsmarkt. Op verzoek van onze leden werden contacten met Hogescholen en Universiteiten aangehaald. De boodschap naar de studenten en naar de opleidingsinstituten was en is nog steeds dat SRA-kantoren jongeren voorzien van een goede begeleiding en een goede werk-privébalans kennen. Daarnaast hebben SRA-kantoren een kwaliteitslabel. 'Als je voor een mkb-kantoor kiest, kies dan voor een SRA-kantoor', dat was en is nog steeds de boodschap.

De laatste 10 jaar heb ik kantoren geholpen met het toekomstbestendig zijn van kantoren op het gebied van leiderschap, interne organisatie en cultuur & gedrag. Goed leiderschap is niet voor iedereen weggelegd. Autonomie en vertrouwen geven, oprechte interesse tonen, zelfreflectie, een goede collega zijn voor 'je' mensen in plaats van hiërarchisch leider, het is allemaal niet zo makkelijk en vanzelfsprekend voor iedereen. Kantoren hierbij begeleiden en ontzorgen zien wij als een belangrijke rol voor SRA.

Wij weten wat er speelt in de mkb-accountancymarkt

Op dit moment ben ik eindverantwoordelijk voor het team Advies, Strategie & Data. Dit team, bestaande uit ervaringsdeskundigen, adviseert en ondersteunt kantoren op een breed terrein. Naast strategische sessies waarin we vennoten begeleiden in beleidsvorming, geven wij advies op het gebied van HR, IT, cultuur & gedrag en marketing. De betrokken collega's hebben veel inhoudelijke kennis en weten vanuit hun lange ervaring en op basis van uitkomsten van de SRA-benchmarkonderzoeken ook hoe kantoren zich gedragen en omgaan met specifieke problematieken. 'Hoe doen anderen het?' is een veelgestelde vraag. Door het delen van good practices verbinden wij kantoren en leren zij van ons én van elkaar. Wij kennen de mkb-accountancymarkt als geen ander. Dat in combinatie met (vak)inhoudelijke kennis maakt dat steeds meer kantoren dit team van specialisten weten te vinden.

Praktische insteek

Daarnaast bieden wij praktische tools om het de leden makkelijker te maken. Denk aan het benchmarkplatform Branche in Zicht, waarmee de kantoren die echte proactieve adviseur kunnen zijn en de SRA-Nieuwsbank, waarmee kantoren gericht en eenvoudig actueel nieuws kunnen delen met klanten.

Kwaliteitsgerichte cultuur

Een belangrijk onderdeel binnen ons team, ook een speerpunt van het SRA-Bestuur, is het ontwikkelen en duurzaam borgen van een kwaliteitsgerichte cultuur. Wij bieden de kantoren handvatten om de cultuur in kaart te brengen en waar mogelijk te verbeteren. Een uitgebreid Cultuur- en gedragsonderzoek met bijbehorend adviesgesprek helpt kantoren verder om een lerende organisatie te worden en mensgerichter te zijn. Mensen begeleiden, coachen en leren draagt bij aan een kwaliteitsgerichte cultuur. Dit spreekt mij erg aan vanuit mijn verleden.

Hoe begeleid je kantoren kwaliteitsgerichter en daarmee toekomstbestendiger te zijn?

Na het uitvoeren van het Cultuur- en gedragsonderzoek is het van belang opvolging aan de uitkomsten te geven. Bij de uitkomsten geven wij al een advies ter verbetering, maar bij de follow-up ondersteunen wij onze kantoren ook graag op maat. Een cultuurverandering zit in het gedrag van de mensen, van vennoot tot medewerker. Het is dus goed om iedereen hierbij te betrekken en de uitkomsten van het onderzoek met alle medewerkers te delen om vervolgens samen aan de slag te gaan. 'Alleen ben je sneller maar samen kom je verder'. Zo wordt de verbetering duurzaam geborgd.

Bij strategische sessies staan visie, missie, de te varen koers intern en extern, maar ook leiderschap, communicatie en gedrag centraal. Even de tijd nemen voor en met elkaar om een aantal dagen afstand te nemen van de waan van de dag en met elkaar te bekijken waar uw kantoor nu staat en wat de gewenste richting is. Ook op deze manier werkt u aan een duurzame kwaliteit van uw kantoor.

Een kwaliteitsgerichte cultuur in combinatie met een duidelijke koers voor het kantoor vergroot de kans op behoud van medewerkers en het werkplezier van iedereen. Ook dat van uzelf! En wie wil dat niet in deze turbulente tijd? Wij zijn er om u te helpen!

Contact

Wilma Hosang 

Wilma Hosang
Manager Advies, Strategie & Data
T 030 656 60 60
E whosang@sra.nl