Thuis in uw branche

"Dankzij mijn deelname aan verschillende werkgroepen voed ik mijn kennis die ik graag met onze kantoren deel"

Interview met Irma Coeymans, adviseur bij SRA

Irma Coeymans
Irma Coeymans

Tien jaar geleden ben ik  bij SRA in dienst getreden als coördinator bij de afdeling Vaktechniek. Daar heb ik kennis gemaakt met de ins and outs van het accountancyberoep. Sinds anderhalf jaar ben ik werkzaam als adviseur en coach bij het team Advies, Strategie & Data en ondersteun ik leden bij het realiseren van een kwaliteitsgerichte cultuur. Het SRA-Cultuur- en gedragsonderzoek vormt hierbij het vertrekpunt. Op basis van de resultaten van het onderzoek helpen wij leden gerichte stappen te zetten.. Mijn kennis en ervaring op het gebied van psychologie en coaching komt hierbij goed van pas.

Wat gebeurt er in de branche?

Naast het uitvoeren van Cultuur- en gedragsonderzoeken, op maat gemaakte cultuurprogramma's voor onze kantoren en coaching van teams en individuele medewerkers neem ik deel aan verschillende werkgroepen om sectorbreed kwaliteitsgerichte cultuur te bevorderen. Dankzij alle contacten uit de landelijke werkgroepen en de informatie die hierin wordt gedeeld, doe ik nieuwe kennis op. Deze informatie kan ik op mijn beurt weer delen met de leden. Afgelopen half jaar zijn verschillende rapportages verschenen die benadrukken dat wij als sector aan de beroepscultuur moeten blijven werken. Denk aan de eindrapportage van de Kwartiermakers, het Barrett-onderzoek van de NBA, maar ook ons eigen jaarverslag Cultuur- en gedrag. De aandachtspunten die uit deze onderzoeken naar voren komen, vertalen wij door naar praktische adviezen, interventies en cursussen voor onze leden.

Trends en ontwikkelingen

Een positieve ontwikkeling die ik in de sector signaleer is dat steeds meer kantoren het belang van psychologische veiligheid inzien. Organisaties met een veilige cultuur hebben medewerkers die zich meer betrokken voelen. Binnen teams met een hoge psychologische veiligheid worden er minder fouten gemaakt. Medewerkers ervaren de ruimte om potentiële problemen te signaleren en op te lossen voordat ze ernstig worden. Er wordt openlijk gecommuniceerd en constructieve, opbouwende feedback gegeven. Psychologische veiligheid heeft een aanzienlijke invloed op het lerend vermogen van medewerkers, de prestaties van teams en de resultaten van bedrijven als geheel. Het is daarom goed om te zien dat de kantoren hier meer aandacht voor krijgen.

Wat me verder opvalt in de gesprekken met kantoren is dat het verschil tussen de generaties vaak wordt aangekaart. Vennoten en HR-beleidsmakers vinden het soms lastig om een goede verbinding te krijgen met jongere generaties. Generatie Z heeft een heel andere kijk op de arbeidsmarkt en werk in het algemeen. Dit vraagt om een andere manier van leidinggeven. De werknemers van deze generatie hebben meer behoefte aan open communicatie, transparantie, feedback en gelijkwaardigheid. Om de nieuwe generatie aan het accountantskantoor te kunnen binden is het dus van belang om te werken aan een goede beroepscultuur. Coaching van leidinggevenden, medewerkers of teams kan hierbij een eerste stap zijn.

Stijgende lijn

Terwijl binnen de sector wordt gezegd dat er nog veel op het gebied van cultuur moet veranderen, wil ik vooral een positief geluid laten horen. Op basis van alle metingen, data, sessies en interventietrajecten zien we dat de SRA-kantoren stappen hebben gemaakt in de duurzame verankering van een kwaliteitsgerichte cultuur. Uit de vergelijking tussen de 1- en 2-meting van het SRA-Cultuur-en gedragsonderzoek zien we dat de SRA-kantoren een duidelijke ontwikkeling hebben doorgemaakt. Op vrijwel alle onderdelen is een stijgende lijn waar te nemen. SRA-kantoren mogen trots zijn op de stappen die al zijn gezet!

Wilt u werken aan een kwaliteitgerichte cultuur? Wij helpen u graag verder.

Contact

Irma Coeymans 

Irma Coeymans
Adviseur
T 030 656 60 60
E icoeymans@sra.nl