Thuis in uw branche

''Het Cultuuronderzoek is een mooi startpunt om met onze kantoren te werken aan een kwaliteitsgerichte cultuur"

Interview met Theo Reuters, Hoofd HRM bij SRA

Theo Reuters

Toen ik 25 jaar geleden bij SRA begon, heb ik mij in eerste instantie gefocust op het ondersteunen en ontzorgen van SRA-kantoren op HR-gebied. Toen in 2014 het rapport 'In het publiek belang' verscheen, bleek uit de 53 maatregelen dat accountantskantoren moesten werken aan een kwaliteitsgerichte cultuur. In samenwerking met NBA en SRA-collega’s ben ik hiermee aan de slag gegaan.

Aan de slag met cultuur en gedrag

De NBA had al een vragenlijst ontwikkeld, maar deze was vooral gericht op de controlekantoren. Met het ontwikkelen van het SRA-Cultuur- en gedragsonderzoek hebben wij de vragenlijst mkb-gericht gemaakt en steeds verder uitgebouwd voor de SRA-kantoren.

Het onderzoek wordt door steeds meer kantoren gedaan en is een mooi startpunt om samen te werken aan een kwaliteitsgerichte cultuur. Maar vooral bij het aan de slag gaan met de uitkomsten en het helpen van de SRA-kantoren met het oppakken van de verbeterpunten, daar ligt mijn passie. Denk niet alleen aan de verbeterpunten, ook het delen van successen en het geven van complimenten dragen bij aan een kwaliteitsgerichte cultuur.

Tijdens de bespreking van de uitkomsten van het onderzoek koppel ik alle opvallende zaken terug. Ik vind het vooral erg leuk als kantoren ook echt actief met een kwaliteitsgerichte cultuur bezig zijn. Daar krijg ik energie van! Het is toch minder leuk als het onderzoek wordt gedaan omdat het moet. Ga dus lekker met de uitkomsten aan de slag, laat het thema bijvoorbeeld ieder kwartaal terugkomen tijdens vergaderingen en ga met elkaar in gesprek over wat een kwaliteitsgerichte cultuur inhoudt. Het veranderen van de cultuur heeft een lange adem en is eigenlijk een verandering in het gedrag van de medewerkers. Ook hierbij helpen wij onze kantoren graag met cultuurprogramma's op maat, coaching van leidinggevenden en/of medewerkers en strategiesessies.

In de Commissie HRM is destijds door een vennoot gezegd dat hij eens een oud dossier uit de kast heeft gehaald en dat heeft vergeleken met de eisen zoals die nu worden gesteld. Waarbij hij zich vervolgens realiseerde dat het goed is om continu bezig te zijn met kwaliteit, gedrag en cultuur. Ik denk hier nog vaak aan terug en ben van mening dat de hele branche en dus ook ieder SRA-kantoor zich hiervan bewust moet zijn. Maar ook dat het vooral erg leuk is om samen te werken aan een kwaliteitsgerichte cultuur.

SRA is een mooie club die haar leden graag op verschillende vlakken ondersteunt. Ook voor vragen op HRM-gebied in de breedste zin van het woord, kunnen onze kantoren bij mij terecht.

Contact

Theo Reuters
Theo Reuters
Hoofd HRM
T 030 656 60 60
E treuters@sra.nl