Thuis in uw branche

Hoe houdt u de tevreden medewerker tevreden?

Interview met Linda van Dijk, senior HR-adviseur bij SRA

Linda van Dijk

Ruim 14 jaar geleden ben ik bij SRA begonnen als coördinator bij het Stagebureau van SRA. Hierna ben ik als HR-adviseur voor de afdeling HRM aan de slag gegaan. Ik heb de opleiding HR-professional afgerond en al doende veel vakkennis opgedaan binnen de afdeling.

De SRA-kantoren kunnen voor alle vragen op HR-gebied bij mij of mijn collega's Theo en Bram terecht. Ik help kantoren graag bij vraagstukken rondom personeel, salarissen en ontwikkelingsmogelijkheden. Het binden en boeien van personeel wordt steeds belangrijker (en moeilijker). Hoe gaat u hiermee om? Ik help onze kantoren hier graag bij.

SRA-Loopbaanmodel

Het succes van ieder kantoor hangt grotendeels af van de personele invulling. Met het SRA-Loopbaanmodel brengen we de taken en verantwoordelijkheden van de medewerkers in kaart. Medewerkers weten wat er van hen wordt verwacht en hoe zij zich verder kunnen ontwikkelen en het kantoor krijgt met het SRA-Loopbaanmodel handvatten en inzichten over wat ze kunnen verwachten van hun medewerkers.

Het model bestaat uit drie onderdelen. Het eerste onderdeel bestaat uit functiebeschrijvingen. Alle functies die voorkomen binnen een accountantskantoor zijn beschreven in een functieprofiel. Het tweede onderdeel betreft beoordelingsformulieren. Per functie is een beoordelingsformulier beschikbaar. Iedere functie wordt op haar niveau beoordeeld. Als accountant doorloopt u een aantal stappen, van beginnend assistent accountant, naar gevorderd assistent accountant en zelfstandig assistent accountant (3 assistentenniveaus), naar relatiebeheerder en vervolgens, bij het behalen van de titel, naar accountant. Iedere stap heeft zijn eigen niveau van beoordelen en dus een eigen beoordelingsformulier.

De gespreksformulieren vormen het laatste onderdeel. Deze ondersteunen bij de gesprekken met de medewerkers. De formulieren zijn zodanig ingestoken dat ze 'het goede gesprek' met de medewerker bevorderen. Daarnaast heeft u met jongeren een ander gesprek dan met medewerkers die 40 jaar of ouder zijn. De wensen en behoeften zijn anders en de gespreksformulieren zijn daarop ingericht en geven richting aan het gesprek.

Screening Arbeidsvoorwaarden

Wij adviseren kantoren vaak te beginnen met een screening van de arbeidsvoorwaarden. Die geeft heel veel inzicht en dient als een goed startpunt van een professionaliseringsslag op HR-gebied.

Een screening houdt in dat wij de secundaire arbeidsvoorwaarden bekijken van het kantoor zoals reiskosten, vakantiedagen, overwerk en dergelijke. Deze vergelijken wij dan met de standaard, gemiddelde arbeidsvoorwaardenpakketten die binnen de accountancy worden gehanteerd. Zo weet het kantoor precies hoe de arbeidsvoorwaarden bij het kantoor zich verhouden ten opzichte van de markt. Daarnaast kan het kantoor de uitkomsten gebruiken als uiting naar (potentiële) medewerkers, waarbij het kantoor zich op een positieve manier kan profileren en zorgen voor (ver)binding.

Met de secundaire arbeidsvoorwaarden kunt u uw kantoor echt onderscheiden in de markt. Wat is hip? Wat past bij je kantoor? Kortom, geen kantoor is hetzelfde. De strategische doelstellingen en de organisatiecultuur verschillen per kantoor. Daarom helpen wij onze kantoren graag op maat.

Salarissen

Bij iedere functie hoort ook een bijpassend salaris. Dankzij het SRA-Salarisonderzoek weten wij heel goed wat er per functie maximaal en minimaal wordt betaald. Met deze informatie kunnen wij de SRA-kantoren goed helpen met het opzetten van een passend functiehuis en het daarbij behorende salarishuis.

Een salarishuis werkt met name goed als medewerkers in de juiste functieprofielen zijn ingedeeld. Doen zij ook hetgeen wat er in de accountancy verwacht wordt van ze binnen die functie? Hierbij zijn de functieprofielen weer de basis. Is uw kantoor marktconform? Ieder kantoor is anders en dat maakt het zo leuk! Ik help graag en kijk en bespreek altijd wat past bij het kantoor.

HRM-bijeenkomsten

Al meer dan 15 jaar organiseren wij HRM-bijeenkomsten voor onze leden. Bij deze bijeenkomsten sluiten HRM-medewerkers en HRM-managers aan die werkzaam zijn bij een SRA-kantoor.

Tijdens deze bijeenkomsten, vier hele dagen per jaar, behandelen we iedere keer een ander thema. Er is een trainer aanwezig die de dag begeleidt. Ook is er meer dan voldoende tijd en de gelegenheid om met elkaar over diverse thema's/casussen te sparren. Het is dus gedeeltelijk intervisie en gedeeltelijk theorie. Maar de theorie is wel praktisch ingestoken, zodat men met concrete handvaten de dag afsluit. De accountancy is en blijft toch een bijzondere branche. Het bespreken van problematieken of zaken waar HR (en de directie) tegenaan loopt, wordt jaar in jaar uit nog altijd als zeer waardevol beoordeeld.

Trends en ontwikkelingen HR

We zien dat SRA-kantoren zoekende zijn om zich op arbeidsvoorwaardelijk gebied te onderscheiden. Denk hierbij aan vrije dagen, laptop, telefoon en dergelijke. Dit komt door de krapte op de arbeidsmarkt. Hoe houden we onze tevreden medewerkers tevreden? Het marktconform belonen en meegaan in de trends op arbeidsvoorwaarden wordt steeds belangrijker. Maar ook dit is afhankelijk van de doelgroep. Zo vinden jongere medewerkers het aantal vrije dagen erg belangrijk, wil de middencategorie langer verlof op kunnen nemen, terwijl de oudere medewerkers het pensioen belangrijker vinden. Van een salaris in de accountancy wordt verwacht dat het goed is, maar om medewerkers tevreden te houden, zien wij dat flexibele arbeidsvoorwaarden steeds belangrijker worden.

Ik adviseer onze kantoren graag, maar gewoon een belletje om te sparren mag ook altijd!

Contact

Linda van Dijk
Senior HR Adviseur
T 030 656 60 60
E lvandijk@sra.nl