Thuis in uw branche

"Vreemde ogen dwingen"

Interview met Patricia Zwijgers, projectmanager Advies, Strategie & Data

Patricia Zwijgers
Patricia Zwijgers, projectmanager Advies, Strategie & Data bij SRA

Jaren geleden ben ik bij SRA begonnen als project-assistent op de afdeling Opleiding & Ontwikkeling. Na twee jaar heb ik de overstap gemaakt naar de afdeling Communicatie en ben daar als projectmanager corporate communicatie en arbeidsmarktcommunicatie aan de slag gegaan. Er heerste al krapte op arbeidsmarkt en de vraag naar accountants en fiscalisten voor onze kantoren was toen al groot. Om deze reden hebben wij eerst de contacten met de Hogescholen verder aangescherpt en is alles wat wij doen omtrent arbeidsmarkt steeds verder uitgebreid. Zelf ben ik hierna als projectmanager aan de slag gegaan met de (digitale) uitgaven van SRA. Nu richt ik me binnen het team Advies, Strategie & Data op de Nieuwsbank, BiZ en Cultuur & gedrag.

Cultuur & gedrag

We zien dat onze kantoren steeds meer aandacht hebben voor het naleven van een kwaliteitsgerichte cultuur. Het SRA-Cultuur- en gedragsonderzoek is een mooi instrument om mee te beginnen. Ik analyseer de uitkomsten en maak hiervan een rapportage voor het kantoor. Ik kijk naar wat opvalt, wat gaat goed en wat zijn verbeterpunten? Hierna bespreek ik met het kantoor de uitkomsten. De kantoren vinden het rapport erg waardevol. Tijdens de afspraak komt vaak naar voren hoe de uitkomsten zijn ontstaan, maar ook welke stappen zij zelf al hebben ondernemen om de kwaliteitsgerichte cultuur te verbeteren (naar aanleiding van een eerdere meting). Zij zijn nieuwsgierig naar hoe zij onderdelen kunnen verbeteren, benieuwd naar hoe het komt dat een onderdeel achter blijft of juist heel goed gaat. Ze vinden het ook interessant te zien hoe zij scoren ten opzichte van de andere SRA-kantoren.

Het is leuk om te zien dat steeds meer kantoren al stappen maken naar een kwaliteitsgerichte cultuur. Als onderdelen achterblijven, zet ik graag mijn expertise in om het kantoor verder te helpen. Ook heeft SRA verschillende producten en diensten ontwikkeld om de kantoren te ondersteunen. Blijft het leerdoelenbeleid bijvoorbeeld achter, dan is de My Performance-tool ideaal om de persoonlijke ontwikkeling van uw medewerkers in kaart te brengen en te monitoren.

We zien dat er steeds meer kantoren zijn die al meerdere keren het Cultuuronderzoek hebben gedaan. Dit laat zien dat SRA-kantoren echt werken aan een kwaliteitsgerichte cultuur. Ze vinden het waardevol en willen ervan leren. Met elkaar in gesprek gaan, successen delen, oog hebben voor elkaar. Het menselijke aspect wordt steeds belangrijker. En ik vind het erg leuk om de genomen interventies te toetsen en de stappen die ter verbetering worden gemaakt in kaart te brengen. Op deze manier kan ik onze kantoren aan de hand nemen bij het verbeteren van de kwaliteitsgerichte cultuur.

Cultuurprogramma op maat

Steeds meer kantoren hebben behoefte aan een op maat gemaakt Cultuurprogramma. Dat kantoren ons om advies vragen en het vertrouwen in ons hebben, daar krijg ik energie van.

Met een Cultuurprogramma op maat bekijken we eerst wat we samen met het kantoor willen bereiken. Daar wordt het programma op afgestemd. De ene keer presenteren we de uitkomsten van het onderzoek aan het personeel, de andere keer gaan we met medewerkers in groepjes uit elkaar met stellingen aan de slag. Denk hierbij aan, hoe ga je de dialoog met elkaar aan? Of hoe geef ik op een goede manier feedback?

Op onderdelen die verbetering behoeven, passen we ook wel eens de 3458-methode toe. Deze methode helpt bedrijven langetermijndoelen te stellen en deze te vertalen naar concrete acties op de korte en middellange termijn. We kijken eerst gericht naar de uitkomsten van het Cultuuronderzoek. Dit doen we vaak op teamniveau, omdat bij het ene team de samenwerking aandacht kan behoeven, terwijl bij het andere team de ontwikkeling achter blijft. Het meedenken en de kantoren helpen weer een stap de goede richting in te zetten, blijft een leuke uitdaging.

Dit geldt overigens ook voor de medewerkers. Dat vreemde ogen dwingen is een feit, maar wij ervaren dat als medewerkers daadwerkelijk mogen meedenken over hoe onderdelen verbeterd kunnen worden, dit de betrokkenheid van de medewerkers vergroot. Dit maakt de kans van slagen uiteindelijk veel groter want de kwaliteitsgerichte cultuur wordt dan door de gehele organisatie gedragen.

Contact

Patricia Zwijgers 

Patricia Zwijgers
Projectmanager Advies, Strategie & Data
T 030 656 60 60
E pzwijgers@sra.nl