Thuis in uw branche

Cultuuronderzoek: ervaringen klanten

Vele kantoren gingen u voor

Het bevorderen en verankeren van een kwaliteitsgerichte cultuur binnen het accountantskantoor is een belangrijk thema. En dat blijft het voorlopig ook. Met het Cultuur- en gedragsonderzoek voldoet u aan de verwachtingen van de AFM, de monitoringcommissie, NVKS en de Nederlandse Arbeidsinspectie. Benieuw hoe andere kantoren het onderzoek ervaren hebben? Lees hier hun ervaringen.

Bent u enthousiast geworden? Meld u hier aan voor het Cultuur- en gedragsonderzoek.

Plus Accountants

"Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt, de diversiteit in ons team en onze ambitie om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren, is een nulmeting van de perceptie van onze teamleden onontbeerlijk. Het onderzoek dat SRA voor ons heeft uitgevoerd past precies in onze roadmap. Het heeft nieuwe inzichten opgeleverd en bevestiging van ons vermoeden.  De eindrapportage en de slotbespreking van de bevindingen hebben voldoende diepgang om hiermee aan de slag te gaan."

Anthony Croes, vennoot bij PlusAccountants

"De inhoud en de volledigheid van de vragen in combinatie met de service heeft ons nu al doen besluiten dat wij een volgende keer weer het onderzoek door SRA laten uitvoeren. Gedurende het onderzoek is er altijd direct hulp en ondersteuning. Ook voor medewerkers die bijvoorbeeld de e-mail met de link van het onderzoek per ongeluk weggooien. Binnen enkele uren volgt een nieuwe e-mail met een nieuwe link.

Het is mogelijk om eigen vragen te laten opnemen in het cultuuronderzoek. Maar door de opzet en de volledigheid van de standaardvragenlijst, hebben wij daar geen gebruik van gemaakt. De uitkomst van het cultuuronderzoek is volledig anoniem en representatief voor de organisatie.

Wat wij als voordeel hebben ervaren is de duidelijke communicatie en toelichting door SRA over de uitkomsten van dit onderzoek. Hierdoor zijn er voor ons enkele punten naar voren gekomen die anders niet aan het licht waren gekomen. Wij hebben hierdoor organisatie-breed verbeteringen kunnen aanbrengen. Kortom, wij hebben het als zeer waardevol ervaren om dit onderzoek te laten uitvoeren door SRA."

Manja Meijs, HR Business Partner bij Kreston van Herwijnen

Kreston van Herwijnen

Erwin Tichem en Ingrid van Gijs van Accountants & Adviseurs WEA Gouda

"In 2023 heeft ons kantoor wederom mee gedaan aan het Cultuuronderzoek. Wij bevelen deelname door alle SRA-kantoren van harte aan. Je bewijst jezelf en je kantoor er een geweldige dienst mee.

Wij nemen deel omdat wij een menselijke maat en omgangsvormen nastreven op kantoor. Mooi dat de collega's ervaren dat deze omgangsvormen en nog andere zaken op ons kantoor aanwezig zijn en worden herkend. 

Een nagenoeg 100% deelname aan de enquête zegt ook iets over de betrokkenheid naar elkaar en naar het kantoor.''

Erwin Tichem en Ingrid van Gijs, Accountants & Adviseurs WEA Gouda

"Een van de stappen die we al jaren geleden hebben genomen om onze cultuur te versterken, is het implementeren van Cultuuronderzoek van SRA. Dat is een krachtig instrument dat ons in staat stelt om een diepgaand inzicht te krijgen in de huidige cultuur binnen ons bedrijf. Het helpt ons de sterke punten te benadrukken en identificeert gebieden waar we kunnen groeien en verbeteren.

Het Cultuuronderzoek heeft ons geholpen om de betrokkenheid van onze medewerkers te vergroten, wat heeft geleid tot een positieve en stimulerende werkomgeving. We hebben de feedback van onze medewerkers serieus genomen en hebben actief gewerkt aan het verbeteren van onze interne processen, communicatie en samenwerkingsverbanden. Het voordeel nu ook is dat er een vergelijk is met de vorige onderzoeken/scans. 

Het resultaat? Een nog hechter team van professionals dat trots is om bij Brouwers te werken en zich volledig inzet voor het leveren van hoogwaardige diensten aan onze gewaardeerde klanten. Het Cultuuronderzoek van SRA heeft ons geholpen onze waarden en missie te versterken."

François van Langevelde RPP, Businesslead Brouwers advisory, Brouwers Accountants & Adviseurs

Brouwers Accountants & Adviseurs 

"Een kwaliteitsgerichte cultuur is binnen H&P een belangrijk thema. Om die reden hebben wij in 2016, 2019 én 2022 aan het Cultuuronderzoek meegedaan. Dit heeft voor ons zeer bruikbare informatie opgeleverd waarmee wij o.a. onze processen en communicatielijnen hebben verbeterd. De uitkomsten zijn in diverse overlegsituaties met alle medewerkers besproken waarbij tevens om extra input is gevraagd. Uit het onderzoek en de gesprekken kwamen een aantal essentiële aandachtspunten naar voren waar wij direct actie op konden ondernemen. Zo geven wij steeds concreter invulling aan onze Happy & Performance, passend bij de behoeftes van onze medewerkers!"

Dominik Hermans RA, vennoot bij Hermans & Partners

Hermans & Partners

Jan-Peter van der Moer

"Voor ons als directie is het SRA-Cultuur- en gedragsonderzoek een toets of ons beleid intern het gewenste resultaat oplevert. Het is een betrouwbare tool om die informatie anoniem uit de organisatie naar boven te halen, inclusief gerichte leer- en aandachtspunten. In 2022 was de uitkomst van de scan: Mensgerichte cultuur. Het bevestigt dat ons beleid het beoogde effect heeft. Onze visie ‘Passie voor het vak en aandacht voor de klant’ bereiken we alleen als ons team dat ook zo ervaart en uitstraalt."

Jan-Peter van der Moer RA, vennoot bij Meester & Kuiper Accountants & Belastingadviseurs

"Als management hoop je dat je met ‘tone at the top’ de cultuur van je organisatie kunt sturen. Hoe fijn is het om via het Cultuur- en gedragsonderzoek van SRA hiervan ook een bevestiging te krijgen! Tevens zijn er ook altijd een paar verbeterpuntjes waar je weer verder mee kunt. Al met al een efficiënte en plezierige wijze om een ‘scan’ van je bedrijf te krijgen en om door te gaan op de ingeslagen weg."

Harm van Heusden RA/MSc/RV, vennoot bij Van Noordenne Accountants

Harm van Heusden
Kim Nanlohy-Stander

"FACET Accountants & Adviseurs gaat en staat voor haar medewerkers. De bevestiging krijgen vanuit de SRA - Cultuurscan, dat FACET een mensgerichte organisatie is, maakt me trots! De medewerkers van FACET zijn voor mij het allerbelangrijkste. Tevreden medewerkers zijn de ambassadeurs van je bedrijf en dat straalt af op je klanten en relaties. FACET doet dan ook altijd mee aan het SRA Cultuuronderzoek, om zo goed mogelijk te blijven onderzoeken hoe mensgericht we zijn, maar zeker ook aandacht te hebben voor zaken die nog niet helder genoeg zijn en dus beter kunnen. De uitkomst van het onderzoek was voor ons dan ook een mooie bevestiging van hetgeen waar we ons dagelijks voor inzetten, tevreden collega’s! Maar uiteraard is er ook werk aan de winkel, aan de hand van de SRA cultuurscan uitkomsten worden ook de grijze gebieden zichtbaar. Daar ben ik blij mee, om hier vervolgens intern richting mijn collega’s meer helderheid in te kunnen geven!"

Kim Nanlohy-Stander, verantwoordelijk voor HRM & Marketing, vennoot bij FACET Accountants & Adviseurs

Auren

"Het SRA-Cultuur- en gedragsonderzoek helpt ons om ‘the next step’ zichtbaar te maken voor Auren’s kwaliteitsgerichte cultuur. Inmiddels hebben wij aan de afdelingen de uitkomsten gepresenteerd en zijn wij met de medewerkers in gesprek. Op basis van deze input zullen wij in projectgroepen eerst aan de slag gaan met de drie belangrijkste speerpunten."

Denny Smink RA, onderdeel van het Compliance Office team bij Auren

"Wij zijn erg blij met onze medewerkers. En we dachten dat onze medewerkers dat ook zijn met hun werkomgeving en met ons. Na het Cultuur- en gedragsonderzoek weten we het zeker. De vragen zijn helder en het invullen vergt niet te veel tijd. Met het adviesrapport hebben we heel goed inzicht in wat er goed gaat en waar verbeteringen kunnen plaatsvinden. Een echte aanrader."

Sandra de Boer RA, vennoot bij Hilgers Accountants B.V.

Hilgers

Contact

Heeft u nog vragen of meer informatie nodig? Neem dan contact op met het Team Cultuur van SRA:

Team Cultuur van SRA

T 030 656 60 60
E cultuur@sra.nl