Thuis in uw branche

Wat is uw ethisch kompas?

Kompas

Wat zijn uw kernwaarden? En wat zijn de kernwaarden van uw medewerkers? Ethiek, integriteit en moreel kompas zijn termen die ervoor zorgen dat er wordt nagedacht over ons gedrag. Wat zijn de gevolgen van ons gedrag en hoe beïnvloeden wij de omgeving? En welke grenzen stellen wij voor onszelf en voor anderen? Dit heeft alles te maken met uw normen en waarden.

Ethische waarden en morele fundamenten vormen ons kerngeloof. Het is datgene waar we naar teruggrijpen wanneer bestaande regels, sociale normen, wetten en voorschriften die ons van buitenaf worden opgelegd, niet meer toereikend zijn of geen antwoord meer kunnen bieden op de vraagstukken, problemen en dilemma’s waarmee we worden geconfronteerd.

Ethische waarden en normen ontwikkelen we meestal in onze jeugd en worden sterk ingegeven door de opvoeding die we van onze ouders krijgen, eventuele religie en persoonlijke levenservaringen.

Ook aan de slag met een kwaliteitsgerichte cultuur? Het SRA-Cultuur- en gedragsonderzoek vormt een uitstekend uitgangspunt. Doe mee!