Thuis in uw branche

Veelgestelde vragen Cultuur- en gedragsonderzoek

Bekijk hier de antwoorden op de veelgestelde vragen over het cultuur- en gedragsonderzoek.

1. Hoe ziet het traject eruit?

Uw aanmelding wordt per mail bevestigd. U ontvangt een Excelbestand waarin u de gegevens van uw medewerkers moet aanleveren. Nadat SRA dit bestand retour heeft ontvangen, sturen wij dit door naar het onderzoeksbureau. Van hen ontvangen uw medewerkers per mail een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen.

Ongeveer twee weken later ontvangen de medewerkers die nog niet hebben deelgenomen een herinnering. U wordt eens per twee/drie weken over de voortgang geïnformeerd. Bij voldoende respons wordt het onderzoek gesloten. De doorlooptijd van het onderzoek bedraagt ongeveer 10 weken. Om een goed beeld te krijgen, moet minimaal 75% van de deelnemers de vragenlijst invullen. Om de genoemde doorlooptijd te halen, moet het onderzoek binnen 6 weken worden gesloten. Blijkt dat de minimale respons van 75% binnen deze tijd niet wordt gehaald, dan kan de doorlooptijd dus langer worden.

Als het onderzoek wordt gesloten, wordt er door SRA een adviesrapport aan de hand van de uitkomsten geschreven. Deze rapportage wordt bij u op kantoor besproken.

2. Hoe snel kunnen we starten?

Als u uw kantoor heeft aangemeld, ontvangt u binnen een week het Excelbestand voor het aanleveren van de gegevens voor uw medewerkers.

3. Welke gegevens moeten worden aangeleverd?

 • naam medewerker
 • e-mailadres medewerker
 • vestiging waar men werkzaam is

Onderstaande gegevens worden in het onderzoek door uw medewerkers ingevuld:

 • vestiging (keuze categorie)
 • discipline (keuze categorie)
 • functie (keuze categorie)
 • leeftijd (keuze categorie)
 • hoe lang werkt u bij deze accountantsorganisatie? (keuze categorie)

4. Uit hoeveel vragen bestaat het onderzoek?

Het onderzoek bestaat uit ongeveer 136 gesloten verdeeld over de categorieën kwaliteitsgerichte cultuur, kwaliteit, aansturing, samenwerking teams, bewust belonen en waarderen, ontwikkelmogelijkheden/de lerende organisatie, ethisch bewustzijn, strategie, foutencultuur en psychosociale arbeidsbelasting/werkdruk. Ook zijn er een aantal open vragen opgenomen. Medewerkers krijgen alleen die vragen te zien die op hun functie van toepassing zijn.

5. Hoe lang duurt het invullen van het onderzoek?

Het invullen van het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten. Het is mogelijk tussentijds op te slaan en op een later moment verder te gaan. 

6. Ontvangt iedere medewerker een persoonlijke mail?

Om de anonimiteit van de medewerkers te waarborgen, ontvangt iedere medewerker van het onderzoeksbureau een mail met persoonlijke link voor de vragenlijst. De mail is opgesteld door SRA. De vragenlijst wordt online ingevuld. Ook de herinneringsmails worden (tweewekelijks) door het onderzoeksbureau met persoonlijke link verzonden.

7. Hoe zit het met de vertrouwelijkheid?

Deze is volledig gewaarborgd. Na het invullen maakt het onderzoeksbureau de resultaten anoniem. De rapportage is dus niet herleidbaar naar personen. Om dit te garanderen, worden alleen resultaten getoond als binnen een bepaalde groep minimaal vier deelnemers de vragenlijst hebben ingevuld. Bijvoorbeeld, is er maar één salarisadministrateur werkzaam op uw kantoor, dan kunnen deze uitkomsten niet worden getoond. Uiteraard zijn de antwoorden van de salarisadministrateur wel zichtbaar in de uitkomsten van uw totale kantoor.

8. Hoe snel na sluitingsdatum wordt de afspraak ingepland?

Binnen vier weken na sluitingsdatum neemt SRA contact op om een afspraak te maken voor het bespreken van het adviesrapport. 

9. Kan er een vergelijk worden gemaakt met andere kantoren?

Ja, als meerdere kantoren hebben deelgenomen kunnen we een benchmarkrapport opstellen. Kantoren die aan het onderzoek hebben deelgenomen, krijgen periodiek dit totaalrapport toegezonden. Deze totaalrapportages zijn gratis en worden gemaakt als er voldoende respondenten zijn (minimaal 50).

10. Is het mogelijk om extra vragen toe te voegen aan het onderzoek?

Ja, u kunt maximaal tien extra vragen toevoegen aan het onderzoek. Deze vragen dienen wel gerelateerd te zijn aan de onderwerpen van het onderzoek. Hiervoor geldt een meerprijs (zie het kostenoverzicht). Bij de bevestiging ontvangt u een Excelbestand waarin eventuele eigen vragen moeten worden aangeleverd.

11. Voor welke disciplines is het onderzoek geschikt?

Wij adviseren iedereen (inclusief partners) aan het onderzoek te laten deelnemen. In de rapportage kunt u selecteren op o.a. disciplines en functies, zodat u goed inzicht krijgt in de cultuur van de afzonderlijke afdelingen (zoals de controlepraktijk).

12. Aan welke verplichtingen voldoet mijn kantoor met deelname aan het onderzoek?

Met deelname aan het onderzoek voldoet u aan de verplichting voor Wta-kantoren om periodiek uw organisatiecultuur te monitoren. Het werkdrukrapport voldoet aan de voorwaarden van de Arbeidsinspectie. Volgens de Arbowet dient de werkgever beleid vaststellen om werkdruk tegen te gaan. Als bij de uitkomsten blijkt dat er voor uw kantoor geen aandachtspunten zijn, dan volstaat dit onderzoek voor de inspectie. Uw kantoor hoeft dan geen extra onderzoek met andere externe partijen uit te voeren.

13. Wat is er veranderd ten opzichte van de Cultuurscan (0- en 1-meting)?

Bij de 2-meting zetten we nog meer in op de inhoudelijke verankering en borging van de kwaliteitsgerichte cultuur bij kantoren. De aanpassingen op een rij:

 • Alle vragen zijn vereenvoudigd.
 • Medewerkers krijgen een selectie van vragen op basis van hun functie
 • De vragen op het onderdeel Bewust belonen en waarderen zijn vernieuwd.
 • Er zijn vragen over inclusiviteit en psychologische veiligheid opgenomen.
 • De  rapportage is uitgebreid met gericht advies, concrete oplossingen en good practices.
 • Er is onderscheid gemaakt tussen vragen op individueel-, team- en organisatieniveau.
 • Er is een aparte werkdrukrapportage opgenomen (die voldoet aan de eisen van de Arbeidsinspectie).

Een vergelijking tussen de 1-meting van de Cultuurscan en dit onderzoek blijft voor een groot deel van de vragen mogelijk. U kunt dus ten opzichte van voorgaande jaren nog steeds zien wat goed gaat en wat aandachtspunten zijn.

14. Wat zijn de kosten?

Bekijk hier het kostenoverzicht. Bij kantoorgrootte gaan we uit van het totale kantoor (zowel medewerkers als vennoten/directieleden) in hoofden, ongeacht hoeveel medewerkers het onderzoek invullen/hebben ingevuld.

Meld uw kantoor direct aan!

Neem deel aan het Cultuur- en gedragsonderzoek. Maak gebruik van ons aanmeldformulier

Contact

Heeft u nog vragen of meer informatie nodig? Neem contact met ons op:

Team Cultuur van SRA 

T 030 656 60 60
E cultuur@sra.nl