Thuis in uw branche

Testimonials deelnemers Persoonlijke coaching

Benieuwd hoe anderen de persoonlijke coaching ervaren hebben? Lees ervaringen van onze deelnemers om een goed beeld te krijgen wat de persoonlijke coaching inhoudt.

Afgelopen half jaar heb ik een persoonlijk coaching traject doorlopen bij Hidayet. Ondanks de huidige uitdagingen vanwege corona is het Hidayet gelukt om, zonder elkaar één keer fysiek te ontmoeten, toch een heel persoonlijk programma neer te leggen.

In een intakegesprek hebben we vanuit een uitgebreide kennismaking gezamenlijk de aandachtspunten opgesteld waaraan we de komende periode zouden gaan werken. De persoonlijke aanpak zorgt ervoor dat je echt heel concreet met je eigen ontwikkelpunten aan de slag kunt gaan, anders dan in grotere groepen. In de vervolgsessies kwamen de in het intakegesprek besproken aandachtspunten helder en duidelijk naar voren. Eventuele nieuwe aandachtspunten vanuit de actuele situaties op de werkvloer of eigen ontwikkeling, konden aanvullend worden ingebracht en worden besproken.

Ondersteund door modellen, theorieën en assessments lukte het Hidayet om heel praktisch zaken toe te passen. Ondanks de behandeling van geschikte modellen en theorieën werd het overigens zeker geen eenrichtingsverkeer, maar dit hielp juist in de interactie. Enerzijds een stuk herkenning vanuit mijn eigen ervaringen, anderzijds de eyeopeners over hoe je met kleine aanpassingen in werkwijze, houding ed. gewenste resultaten kunt behalen.

Terugkijkend hebben de sessies mij echt verder geholpen en hebben mij handvatten gegeven om verder zelf mee aan de slag te gaan. Ik zou dit persoonlijke coaching traject dan ook zeker aanbevelen, ongeacht de fase van je opleiding of functieniveau. Hidayet heeft mij het gevoel gegeven dat hij zich goed kan verplaatsen in de persoon tegenover hem. Zowel de beginnend assistent als de ervaren accountant kan van dit traject veel opsteken.

Vijf maanden geleden startte ik een individueel coachingstraject bij Hidayet. Ik kwam via SRA met Hidayet in contact, omdat ik het lastig vond om mijn grenzen aan te geven, effectief te communiceren en om te gaan met werkdruk.

In de eerste bijeenkomst keken we naar de gebieden waar ik mij tijdens de coachingssessies op wilde richten. Hidayet stelde daarnaast voor om een persoonlijkheidsanalyse aan de hand van het DISC-model te doen. In de volgende bijeenkomst bespraken we de resultaten van de DISC-analyse. Ontzettend leuk en leerzaam om zoveel te weten te komen over jezelf, terwijl het invullen van de test slechts 10 minuten is. Bij ieder punt uit de analyse gaf Hidayet uitgebreide toelichting, zodat ik inzicht kreeg in de theorie, de uitkomsten van de analyse en hoe ik dit in de praktijk kon herkennen. Ik kreeg hierdoor snel inzicht in mijn sterke punten en valkuilen. Tijdens een coachingssessie is het voor jezelf makkelijk om te focussen op je valkuilen, want daar wil je immers verandering zien, maar het is heel goed dat Hidayet ook mijn sterke punten benadrukte. Na iedere sessie stelden we een lijstje van actiepunten op voor de maand die tussen onze sessies zat, zodat ik wat ik leerde tijdens de sessies ook direct in praktijk kon brengen.

Een concreet voorbeeld was dat ik vaker 'nee' moest zeggen om mijn grenzen aan te geven, lastig, dacht ik, als er altijd genoeg werk voor iedereen is en je iemand bent die de teamrelatie goed wil houden. Ik leerde het volgende: "Ja zeggen tegen een ander is nee zeggen tegen jezelf". Dit gaf al een hele andere kijk op het probleem. Ik was mijzelf continue aan het wegcijferen voor anderen om de teamrelatie maar goed te houden. Doordat ik 'doorsloeg' in de (team)relatie, namen cliënten ook niet altijd mijn standpunten aan, omdat ik probeerde er altijd samen uit te komen. Hidayet leerde mij dat door standvastigheid voor de cliënt en de collega's geloofwaardigheid toeneemt waarna invloed toeneemt.

Hidayet gaf mij handvaten om dit in praktijk te brengen. We oefenden gesprekken en ik leerde hoe je zinnen moest opbouwen om boodschappen helder en concreet over te laten komen. Daarnaast leerde ik meer open vragen te stellen.

Kortom: ik heb ontzettend veel geleerd van Hidayet. Hidayet is een persoonlijke coach die alle geduld heeft. Doordat hij veel kennis en ervaring heeft, ben ik er van overtuigd dat hij iedereen met welk probleem dan ook kan helpen. Ik zou de coachingssessies een ieder aanbevelen!

De afgelopen maanden heb ik samen met mijn persoonlijke SRA-coach Hidayet Bahadin gewerkt aan het behalen van een betere balans tussen mijn werk- en privéleven. Door mijn gesprekken met Hidayet kreeg hij inzicht in wat er zich dagelijks afspeelt op kantoor en thuis. Het traject heeft mij vervolgens een spiegel voorgehouden en heeft mij duidelijke handvatten gegeven om mij te helpen weer te kunnen genieten van mijn werk, maar vooral ook van alles wat niet met werk te maken heeft. Achteraf is het altijd makkelijk praten, maar ik kan nu zeggen dat ik het veel eerder had moeten doen!

In de eerste maanden van dit jaar heb ik één-op-één coaching gehad van Hidayet via SRA. In dit coachingstraject hebben wij samen gewerkt aan mijn hulpvragen op het gebied van verwachtings- en timemanagement, communicatie en een aantal persoonlijke gebieden. Het prettige aan de coaching van Hidayet vond ik dat de regie van je traject in eigen handen is.

Als coachee geef je aan waar je tegen aan loopt en waar je heen wil en Hidayet begeleid je (en stuurt waar nodig bij) op het pad richting je doelen. Zijn vermogen om tips en tools concreet te maken werkten erg goed en maakte de coaching direct toepasbaar in de praktijk. Dit heeft bijgedragen aan het relatief korte traject maar met veel progressie. Ik heb Hidayet leren kennen als een vriendelijk, empathisch en deskundig persoon en ik zal in de toekomst dan ook niet twijfelen om bij een (nieuwe) hulpvraag mij weer te richten tot hem.