Prijzen en planning

Wilt u meedoen aan een of twee onderzoeken? Dan betaalt u € 350 per onderzoek.

Meld u zich aan voor alle drie de onderzoeken, dan krijgt u een flinke korting. U betaalt in plaats van € 1.050 slechts € 895 voor het complete benchmarkpakket. U heeft met dit totaalpakket aan data en uitkomsten cruciale informatie in handen voor uw complete bedrijfsvoering.

Aparte inlog per onderzoek

U ontvangt voor ieder deelonderzoek een aparte unieke inlog voor deelname. Zo zorgt u ervoor dat de juiste persoon binnen uw kantoor bij het juiste onderzoek belandt.

Algemene vragen slechts 1 keer

Voordeel: u hoeft slechts één keer uw algemene gegevens in te vullen. Dit scheelt u flink wat tijd en maakt deelname aan meerdere onderzoeken een stuk eenvoudiger.

  Prijs Start Rapportage / uitkomsten 
Compleet benchmarkpakket € 895

Kantorenbenchmark € 350 Juni 2023 Oktober 2023
Salarisonderzoek € 350 Juni 2023 Oktober 2023
IT-kostenonderzoek € 350
Juni 2023 Oktober 2023
De deadline voor aanmelding was 8 september 2023. Aanmelden voor de Kantorenbenchmark, het Salarisonderzoek of het IT-kostenonderzoek is niet meer mogelijk.