Thuis in uw branche

Algemene Voorwaarden SRA

Maakt u gebruik van de Algemene Voorwaarden van SRA? Dan is er geen verplichting of noodzaak om uw klanten te informeren over het delen van data met SRA.

In clausule F.2 is opgenomen dat:

Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele Opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.

Naar de Algemene Voorwaarden SRA

Maakt u geen gebruik van de voorwaarden van SRA? Neem dan contact op via data@sra.nl voor tips en suggesties.