Thuis in uw branche

Training Preventiemedewerker

Elk bedrijf moet ten minste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker. Als het bedrijf maximaal 25 werknemers in dienst heeft, dan mag de directeur zelf de preventiemedewerker zijn.

De wettelijke taken van een preventiemedewerker zijn onder andere:

  • Adviseren aan- en samenwerken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners.
  • Het (mede) opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E)
  • Het adviseren en nauw samenwerken met de ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid
  • Deze maatregelen (mede) uitvoeren

Het is van belang dat de preventiemedewerker over voldoende deskundigheid en ervaring beschikt om de preventietaken goed uit te kunnen voeren.

Praktische ééndaagse training

SRA-HRM heeft een mantelovereenkomst met ArboNed en biedt u de 1-daagse training Preventiemedewerker aan voor een bedrag van € 495,00 inclusief materialen, excl. BTW.

Tijdens deze praktische ééndaagse training wordt theorie behandeld maar vooral op een interactieve wijze de vertaalslag gemaakt naar uw praktijk. De training wordt weer aangeboden in februari/maart 2022.

Contact

Linda van Dijk

Linda van Dijk
HR Adviseur
E lvandijk@sra.nl
T 030 656 60 60

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren