Thuis in uw branche

HRM-bijeenkomsten voor professionals

Overleg

Met de HRM-bijeenkomsten ondersteunt SRA u met 4 praktijkgerichte themabijeenkomsten. Het biedt de mogelijkheid om te sparren met collega's uit het hele land werkzaam bij SRA-kantoren. In de vorm van een training/workshop over diverse HRM-onderwerpen wordt de kans gegeven om uzelf bij te scholen, te ontwikkelen en te profileren als professional.

Programma 2023

Cruciaal thema is en blijft, ook voor 2023, binden en boeien van medewerkers. De arbeidsmarkt blijft in 2023 minimaal even gespannen als in 2022. Werven van nieuwe medewerkers blijft dus een groot probleem. Het nieuwe werven is dus wellicht wel het binden en boeien van medewerkers. Gezien de relevantie van dit thema gaan we het komend jaar aan de slag met een drietal onderwerpen op het gebied van binden en boeien. Hiermee krijg je concrete tools om fit for the future te zijn en te blijven!

 • Duurzaam en competitief voordeel creëren met cultuur? Ja!
 • Duaal leiderschap: een kans of een vloek?
 • Toepassen van effectief generatie management, hoe doe ik dat?

Daarnaast gaan we, gezien het succes van de afgelopen jaren, ook weer een dag aan de slag met het Vaardigheden Lab.

Informatie

 • Investering € 1.775,- per persoon voor 4 bijeenkomsten
 • 4 dagen van 09:30 tot 16:00 uur inclusief lunch bij SRA te Utrecht
 • Maximaal aantal deelnemers: 20
 • Trainer: Rob Severens, Van den Broek & Partners linkedin
 • Inschrijven is mogelijk tot 31 januari 2023

Inschrijven HRM-bijeenkomsten

Data en inhoud bijeenkomsten

1) Donderdag 23 maart 2023 

Ochtend: HR trends & Ontwikkelingen
Middag: Competitief voordeel creëren met cultuur


Rob Severens neemt ons mee in de actuele trends en ontwikkelingen op het gebied van Organisatie Ontwikkeling en HR.

Cultuur en kernwaarden als duurzaam en competitief voordeel voor klanten en (nieuwe en bestaande) medewerkers? Ja dus!

De simpele reden is dat cultuur en kernwaarden niet makkelijk te kopiëren zijn. Het principe dat medewerkers voor het merk komen en weer vertrekken door 'de baas' (imago versus identiteit) wordt doorbroken. Bijkomend effect is vaak een stevige daling van het ongewenst verloop. We gaan concreet aan de slag met cultuur. De huidige cultuur en de gewenste cultuur. Hierbij realiseren we ons dat de term cultuur vaker als vaag wordt ervaren en minder concreet. In deze workshop gaan we aan de slag en maken we cultuur concreet waardoor je ook grip krijgt op je gewenste cultuur en dus behoud van je medewerkers en aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt.

Cultuur gaan we onderscheiden aan de hand van een aantal concrete aspecten:

 1. Algemene kenmerken van de verschillende culturen
 2. Kenmerkende visie en instelling van het hoger management
 3. Stijl van leidinggeven
 4. Wat houdt de organisatie bijeen?
 5. Wat is de strategische focus?
 6. Wat zijn criteria voor succes?

2) Donderdag 29 juni 2023 

Ochtend: Intervisie
Middag: Communicatiestijlen / Gesprekstechnieken / Soft skills

Intervisie; bij intervisie wordt een (relevante en actuele) gebeurtenis / situatie uit de werksituatie van een van de deelnemers op gestructureerde wijze besproken en kiest de inbrenger tevens een oplossing waarmee hij/zij concreet aan de slag gaat.

Vaardigheden Lab; dit geeft je de mogelijkheid om in een kleine setting te experimenteren met nieuw gedrag en persoonlijke leerdoelen. Je krijgt de gelegenheid om te oefenen met thema's die voor jou relevant zijn, zoals bijvoorbeeld communicatiestijlen. De werkwijze is kort, praktisch en intensief en is bij uitstek geschikt om vaardigheden verder te ontwikkelen. Het Vaardigheden Lab helpt je te ontdekken hoe jij je vaardigheden nog effectiever kunt inzetten, omdat je vrij kunt experimenteren met nieuw gedrag. Zo ondersteunt het je om nieuw geleerde vaardigheden ook echt toe te passen in jouw eigen praktijk. Het Vaardigheden Lab staat volledig in het teken van jouw leerbehoefte. We werken met ervaren trainingsacteurs die realistische oefensituaties nabootsen, zodat jij optimaal uitgedaagd wordt te oefenen en te experimenteren met nieuw gedrag.

3) Donderdag 7 september 2023 

Ochtend: Gastspreker inzake Generatiemanagement
Middag: Generatiemanagement & binden & boeien 

Babyboomers, generatie X, Y en Z, wie kent ze niet? Iedere generatie heeft zijn eigen behoeften, verwachtingen, ambities en mentaliteit, als gevolg van de tijd waarin ze zijn opgegroeid en als gevolg van de loopbaan waarin ze zich bevinden. In veel organisaties komen alle generaties voor. Generatiemanagement speelt optimaal in op de behoeften van verschillende generaties en vergroot de duurzame inzetbaarheid en motivatie van medewerkers. Het is een concreet uitgewerkte vorm van levensfasebewust HR-beleid. Houdt jouw organisatie al rekening met de verschillende generaties?

Generatiemanagement draagt bij aan het binden van mensen en aan de juiste 'match' tussen medewerker en organisatie. Trouwe werknemers liggen niet voor het oprapen. Het is dus van groot belang jouw medewerkers gemotiveerd en betrokken te houden. Juist omdat elke generatie anders is, is het belangrijk over goede handvatten te beschikken om hiermee om te gaan. Met de juiste medewerkers kan de organisatie groeien en haar eigen concurrentiepositie op de arbeidsmarkt versterken. Daarnaast kunnen onnodige conflicten en onvervulde verwachtingspatronen op de werkvloer ook voorkomen worden door rekening te houden met de verschillen tussen de referentiekaders.

4) Dinsdag 28 november 2023 

Ochtend: Intervisie
Middag: Leiderschap / duaal leiderschap

Er wordt erg veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van leiderschap en leiderschapsvaardigheden, ook in de accountantsbranche. Het gaat dan vaker over inzicht en vaardigheden voor het management en vennoten. Zij dienen naast hun inhoudelijke kennis en expertise in hun vakgebied ook vaker (bege)leiding te geven aan medewerkers en daarbij een actieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en behoud van medewerkers. Het behoeft weinig betoog dat vaker op dit gebied niet de grootste talenten liggen, maar meer op hun eigen vakgebied. En… leiding geven is ook een vak en doe je er niet zomaar even bij. Dit temeer daar leidinggeven steeds minder gaat over de span of control maar over span of support, anderen begeleiden om zich te ontwikkelen, successen en resultaten te behalen.

De vraag dient zich dus aan of je het management moet opzadelen met ook leidinggeven, motiveren van medewerkers of dat je naast de inhoudelijke vakman of – vrouw een ander persoon plaatst die zich bezig houdt met de andere aspecten. Duaal leidinggeven dus. Hier wordt in de praktijk, ook in Nederland, steeds meer mee gewerkt en de resultaten zijn opvallend positief. In de workshop nemen we je mee met de kansen en ook de voorwaarden van duaal leiderschap en geven we je de mogelijkheid te bepalen of en hoe duaal leiderschap passend is in jouw organisatie.

Inschrijven HRM-bijeenkomsten

Contact

Linda van Dijk 

Linda van Dijk
Senior HR Adviseur
E lvandijk@sra.nl
T 030 656 60 60