Thuis in uw branche

Functiebeschrijving Privacy Officer

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunnen organisaties verplicht zijn om een Privacy Officer aan te stellen die toezicht houdt op de toepassing en naleving van de regels (ook wel: Functionaris voor de Gegevensverwerking of Data Protection Officer genoemd).

Begeleiden en sturen

De Privacy Officer houdt binnen de organisatie toezicht op de toepassing en naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens. De focus van functie is gericht op werkzaamheden in het kader van de privacyregelgeving. De werkzaamheden zijn voornamelijk begeleidend en sturend van aard.

Deze rolbeschrijving helpt u bij het formuleren van een functie of rolbeschrijving van de Privacy Officer in uw organisatie.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren