Thuis in uw branche

Arbeidsrecht abonnement van Van Zijl Advocaten

Vanaf € 153 per kalenderjaar

Van Zijl Advocaten

Door middel van het arbeidsrecht abonnement biedt Van Zijl Advocaten SRA-leden pro-actieve ondersteuning op het gebied van het arbeidsrecht, de werknemersverzekeringen en de loonheffing. Het arbeidsrecht abonnement© kent een drietal varianten: Basis abonnement, Plus abonnement en Top abonnement.

Elke variant is toegespitst op een ander niveau van dienstverlening en kennisoverdracht. U kunt zelf bepalen welke variant het beste bij uw behoefte past.

Arbeidsrecht Abonnement (basis)

Als deelnemer aan het Arbeidsrecht Abonnement (basis) hebt u recht op:

  • Periodiek actuele informatie: Wekelijks (met uitzondering van de vakantiemaanden juli en augustus) ontvangt u per e-mail een artikel van de nieuwsbrief 'Arbeidsrecht Actueel' met beknopte actuele informatie op het gebied van het arbeidsrecht, de werknemersverzekeringen of de loonheffing.
  • Attenderingsservice: Indien wijzigingen optreden op het gebied van het arbeidsrecht, de werknemersverzekeringen en de loonheffing, als gevolg waarvan werkgevers mogelijk actie zouden moeten nemen, ontvangt u ter signalering een e-mail met tips of waarschuwingen.
  • Telefonische helpdesk: Tien maal per jaar hebt u bij vragen op het gebied van het arbeidsrecht, de werknemersverzekeringen en de loonheffing recht op kort telefonisch advies. Hierbij gelden een aantal spelregels.
  • Model-arbeidsovereenkomsten: Met behulp van een wachtwoord hebt u recht op toegang tot het besloten deel van onze website (www.vanzijl-advocaten.nl) waar u modellen voor arbeidsovereenkomsten en bijbehorende bepalingen kunt downloaden.
  • Korting: Indien u opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden door ons kantoor hebt u recht op een korting van 10% op de tarieven van de advocaten en register casemanagers van ons kantoor. Deze korting wordt verstrekt onder de uitdrukkelijke voorwaarde van betaling van onze declaraties binnen de betalingstermijn van veertien dagen.
Prijs Arbeidsrecht Abonnement (basis): € 170,- exclusief BTW per kalenderjaar. Als SRA-lid betaalt u € 153,- exclusief BTW per kalenderjaar. Bij aanmelding a.u.b. vermelden dat u lid van SRA bent.

Arbeidsrecht Abonnement (plus)

Het Arbeidsrecht Abonnement (plus) bevat dezelfde diensten als het Arbeidsrecht Abonnement (basis). Daarnaast hebt u echter recht op de volgende aanvullende diensten:

  • Attenderingsservice: tips en waarschuwingen (inclusief adviezen): Bij tips en waarschuwingen signaleren wij niet alleen kansen en bedreigingen, maar geven wij u ook concrete adviezen waarmee u eventueel zelf gewenste acties kunt nemen.
  • Schriftelijk toelichting actualiteiten: Wij sturen u schriftelijke toelichtingen op actualiteiten op het gebied van het arbeidsrecht en de werknemersverzekeringen, zoals belangrijke wetsvoorstellen of jurisprudentie.
  • Telefonische helpdesk: U kunt vaker (25 maal per jaar) gebruikmaken van onze telefonische helpdesk.
Prijs Arbeidsrecht Abonnement (plus): € 675,- exclusief BTW per kalenderjaar. Als SRA-lid betaalt u € 607,50 exclusief BTW per kalenderjaar. Bij aanmelding a.u.b. vermelden dat u lid van SRA bent.

Arbeidsrecht Abonnement (top)

Het Arbeidsrecht Abonnement (top) bevat dezelfde diensten als het Arbeidsrecht Abonnement (plus). Daarnaast hebt u echter recht op de volgende aanvullende diensten:

  • Deelname aan het vaktechnisch overleg arbeidsrecht en sociale verzekeringen: dit overleg vindt vier maal per jaar plaats op acht locaties verspreid over het land. Deelnemers aan het vaktechnisch overleg kunnen tijdens het overleg zelf onderwerpen aan de orde stellen door het inbrengen van vragen. Daarnaast worden de actualiteiten besproken aan de hand van de toelichtingen die als onderdeel van het plus abonnement vooraf zijn toegezonden, waarbij uiteraard ook vragen kunnen worden gesteld.
Prijs Arbeidsrecht Abonnement (top): € 1.050,- exclusief BTW per kalenderjaar. Op dit bedrag wordt echter € 675,00 exclusief BTW in mindering gebracht wegens de kosten van het Arbeidsrecht Abonnement@ (plusvariant). Bij aanmelding a.u.b. vermelden dat u lid van SRA bent.

Prijs voor elke tweede of volgende deelnemer € 950 exclusief BTW per kalenderjaar.

Meer informatie / Contact

Van Zijl Advocaten
J. Asselbergsweg 58, 5026 RR Tilburg
T 013 463 55 99
E mail@vanzijl-advocaten.nl