Thuis in uw branche

Arbodienst ArboNed

Mantelovereenkomsten

Op het gebied van Arbodienstverlening heeft SRA al jaren een mantelovereenkomst met ArboNed. Momenteel zijn er ruim 60 SRA-kantoren die gebruikmaken van deze mantelovereenkomst met ArboNed. Onder deze kantoren vallen ongeveer 1.400 medewerkers.

ArboNed is een gecertificeerde arbodienst. De gemaakte afspraken in uw verzuimabonnement van ArboNed zijn onderdeel van het door de overheid wettelijk verplichte basiscontract. ArboNed ondersteunt u niet alleen bij alle taken rondom de verzuimbegeleiding en re-integratie van uw werknemers, maar ook bij de uitvoering van de (wettelijk verplichte) Risico-inventarisatie en –evaluatie en plan van aanpak, het PAGO/PMO en het opleiden van een preventiemedewerker.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.