Thuis in uw branche

Wat is uw rol: adviseren of niet?

Adviseren kan niet zomaar meer

Adviseren en/of bemiddelen is via de Wet Financieel Toezicht aan banden gelegd. Daarvoor heeft u sinds 1 februari 2012 een vergunning nodig. Het is aan u als kantoor om te besluiten of u die vergunning wilt hebben. SRA onderstreept die keuzevrijheid, maar stelt zich tevens op het standpunt dat de meest veilige route een eigen Wft Pensioenvergunning is, zeker zolang er nog onduidelijkheid bestaat over de exacte reikwijdte van de wet.

Adviseren kan niet zomaarOver de vraag of accountants zich met pensioenadvisering moeten bezig houden lopen de meningen uiteen. Hierover is in het AssurantieMagazine (nr. 07, 19 april 2013) een interessant artikel verschenen waarin dit vraagstuk vanuit verschillende invalshoeken wordt belicht.

In de praktijk zijn er nog betrekkelijk weinig accountantskantoren die een vergunning hebben aangevraagd en/of verkregen. Daarmee kiezen vele kantoren er dus kennelijk voor om pensioenadvisering (nog) niet op te nemen in hun dienstenpakket. Dit betekent echter niet dat ze helemaal niets voor hun klanten kunnen betekenen.

Binnen de kaders van de wet is er ruimte om door middel van geavanceerde oplossingen toch de helpende hand te bieden aan klanten die nu of binnenkort met aflopende pensioencontracten geconfronteerd worden. Eén van die slimme oplossingen is de internettoepassing Collectief Pensioen Kiezer.

Behoefte aan persoonlijk overleg? Bel of mail ons!

<< Terug naar menupagina

 

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren