Thuis in uw branche

Wat is het probleem?

Alle DGA's moeten opnieuw worden geadviseerd

Met ingang van 2013 is de AOW-leeftijd verschoven met een maand. Vanaf 2014 zal de pensioenrichtleeftijd voor aanvullende pensioenen worden verhoogd naar 67 jaar en worden de maximale opbouwpercentages verlaagd.

In het regeerakkoord is afgesproken dat vanaf 2015 de opbouwpercentages verder worden verlaagd en het pensioengevend loon wordt gemaximeerd tot 100.000 euro. De meeste DGA’s hebben een pensioenregeling gebaseerd op het fiscale maximum. Genoemde maatregelen zorgen ervoor dat deze DGA’s hun pensioenregeling moeten aanpassen.

De tijd van een eenvoudige standaard pensioenbrief en een jaarlijkse berekening van de dotatie is voorbij. Op accountants rust de verantwoordelijkheid (zorgplicht) voor het advies aan hun klanten. Daarom zijn een goede onderbouwing en vastlegging van het advies noodzakelijk.

Pensioen opgebouwd in eigen beheer kan er toe leiden dat de DGA geen dividend kan uitkeren. Door het verschil tussen de fiscale en huidige commerciële rekenrente is de pensioenreserve op de balans vaak slechts de helft van wat het zou moeten zijn. Ook is in veel pensioenbrieven een nabestaandenpensioen toegezegd en is hier geen verzekering voor afgesloten. Het gevolg hiervan is dat de overige reserves op de balans eerst moeten worden aangewend om het tekort aan pensioenreserve aan te vullen voordat er dividend mag worden uitbetaald.

Meer lezen over deze materie? Zie de publicaties van de specialisten van Pensioennavigator.


Contact

Behoefte aan persoonlijk overleg? Bel of mail ons!

<< Terug naar inhoudsopgave                                                                                        Volgende >>

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren