IT-kostenonderzoek

Vergelijk uw IT-uitgaven met anderen

IT-Kostenonderzoek

Automatisering, de beveiliging van uw netwerk en data en al uw investeringen in (nieuwe) software en hardware zullen een van uw grootste kostenposten zijn. Hoeveel geeft u hier nu jaarlijks precies aan uit en hoe zit dat bij andere kantoren? Geeft u buitensporig veel uit of juist niet?

Uw uitgaven en die van de Benchmark

Door deelname aan het IT-kostenonderzoek weet u dit. U krijgt namelijk inzicht in uw huidige uitgaven, en kunt u deze vergelijken met die van alle andere deelnemende kantoren. Met deze benchmarkcijfers weet u waar u staat. Het biedt ook aanknopingspunten om uw huidige contracten weer eens grondig onder de loep nemen en waar mogelijk bijschaven of het gesprek aangaan met uw leverancier of uw klant. Wilt u juist nieuwe software? Dan kunt u uw offertes ook eens tegen het licht houden op basis van de data uit het onderzoek. Tevens kunt u de resultaten gebruiken voor het maken van een (nieuwe) IT-businesscase. 

Aanmelden IT-kostenonderzoek

Waar wordt onderzoek naar gedaan?

In het IT-kostenonderzoek wordt expliciet gevraagd naar de volgende zaken:

  • Jaarlijkse kosten on-premises software (licenties en onderhoudscontracten)
  • Jaarlijkse kosten van softwareabonnementen
  • Uitgaven voor onderhoud en beheer van de IT-infrastructuur (incl. hosting)
  • Uitgaven voor computers en randapparatuur
  • Uitgaven voor telefonie en datacommunicatie
  • Uitgaven voor beveiliging / securitymaatregelen
  • Kosten van verzekeringen
  • Kosten van eigen intern IT-personeel (incl. opleidingen)
  • Uitgaven aan inhuur voor advies en consultancy
  • Ad hoc IT-gerelateerde uitgaven

Rapportage

U ontvangt in september een rapportage toegespitst op uw kantoor. In de rapportage zijn de resultaten van uw eigen kantoor alsmede de benchmarkresultaten van de overige deelnemers opgenomen. Zo kunt u direct zien hoe uw kantoor scoort ten opzichte van uw concullega's. Het onderzoek is onder meer ook uitgesplitst naar kantoorgrootte en aantal medewerkers, zodat u goed kunt vergelijken.

Starts onderzoek en prijs

Het IT-kostenonderzoek start in juni 2023. U ontvangt in oktober 2023 een rapportage, toegespitst op uw kantoor inclusief de benchmarkcijfers.

Deelname aan het IT-kostenonderzoek kost € 350. Doet u ook mee aan de Kantorenbenchmark en het Salarisonderzoek? Dan betaalt u slechts € 895 voor alle drie.

Aanmelden IT-kostenonderzoek

Vragen of meer informatie?

Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie over het IT-kostenonderzoek? Neem dan contact op met Tony van Oorschot, IT-specialist.

Tony van Oorschot 

Tony van Oorschot
Informatiemanager
E onderzoeken@sra.nl
T 030 656 60 60

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren