Thuis in uw branche

Security Awareness Nulmeting

Zijn medewerkers in staat om een cyberaanval te herkennen?

Nemesys logoDe impact van een cyberincident is lastig in te schatten. Op voorhand is niet te zeggen of de getroffen maatregelen afdoende zijn. De getroffen maatregelen richt zich vaak enkel op het technische aspect en minder op de factor mens. Bovendien zijn cyberrisico’s niet statisch. Ze veranderen continu.

Belangrijk is dus om te weten waar uw organisatie staat en hoe wordt omgegaan met veranderingen.

Belang voor het accountantskantoor

Kantoor
Impact cybersecurityincident

Security Awareness Nulmeting

De Security Awareness Nulmeting geeft inzicht in het huidige kennisniveau op het gebied van cybersecurity binnen de organisatie en de security awareness van de medewerkers, aangevuld met een advies voor de te nemen vervolgstappen.

Onderdelen Security Awareness Nulmeting

Propositie voor SRA-leden

Voor SRA-leden omvat de Security Awareness Nulmeting naast de standaard onderdelen ook een benchmarkrapport. Dit benchmark rapport geeft de resultaten weer van de SRA-kantoren die de Security Awareness Nulmeting op totaalniveau en hoe uw kantoor scoort ten opzicht van het gemiddeld.

Bekijk meer informatie

Contact

Tony van OorschotHeeft u vragen of wenst u meer informatie? Neem contact op met:

Tony van Oorschot
E tvanoorschot@sra.nl
T 030 656 60 60

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren