Thuis in uw branche

Het belang van data-analyse

Onder invloed van een sterke mate van digitalisering en almaar toenemende aandacht voor data analyse zijn vele SRA-kantoren op zoek om de efficiency en effectiviteit (kwaliteit) van hun opdrachten te vergroten.

Data-analyse biedt mogelijkheden in de uitvoeringsfase van de samenstellingsopdracht werkzaamheden efficiënter uit te voeren. Bovendien kan met behulp van data-analyse inzicht worden verkregen over mogelijke risico’s. Opvallende uitkomsten uit data-analyse behoeven een opvolging.

Contact

Neem voor meer informatie over de SRA Power BI, vragen en/of opmerkingen contact op met:

Tony van Oorschot

Tony van Oorschot
E tvanoorschot@sra.nl
T 030 656 60 60

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren