Thuis in uw branche

Power BI template voor de samenstelpraktijk

Met de SRA-template voor de samenstelpraktijk bent u in staat om op basis van een auditfile Financieel (versie 3.2) een aantal analyses snel uit te voeren.

Hoe is de template tot stand gekomen?

Vanuit bureau Vaktechniek is een aantal kwalitatieve en kwantitatieve standaard analyses vastgesteld waarbij een onderscheidt kan worden gemaakt in (a) de kwaliteit van de administratie en (b) cijfermatige analyses.

Welke analyses bevat de template?

Kwaliteit administratie

 • Boekingen op bijzondere dagen en tijdstippen,
 • Dubbele boekingen,
 • Teruggedraaide boekingen,
 • Boekingen zonder BTW codes,
 • Mutaties zonder dagboek
 • Overzicht met direct postings op specifieke posten zoals omzet en btw gedurende het jaar en per periode
 • Overzicht met creditnota's verkopen en inkopen

Cijfermatige analyses

 • Balans, winst- en verliesrekening
 • Winst- en verliesrekening per periode
 • Omzet per klant / Inkopen per leverancier
 • Ontwikkeling liquiditeit en werkkapitaal per periode **
 • Kengetallen/ratio's **
 • Detailoverzicht met investeringen, desinvesteringen, debiteuren/crediteuren incl. ouderdom etc.**

**) Deze analyses zijn gebaseerd op RGS

Contact

Neem voor meer informatie over de SRA Power BI, vragen en/of opmerkingen contact op met:

Tony van Oorschot

Tony van Oorschot
E tvanoorschot@sra.nl
T 030 656 60 60

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren