Thuis in uw branche

Veelgestelde vragen

SRA-Wachtwoordscan

Lees de veelgestelde vragen over de Wachtwoordscan zoals: hoe verloopt het traject na aanmelding, hoe snel kunnen we starten en welke gegevens hebben we nodig?

Hoe verloopt het traject na aanmelding?

U ontvangt een document waarin de contactgegevens staan van de personen van SRA en MindYourPass die betrokken zijn bij de uitvoering van de scan.

Een medewerker van MindYourPass neemt contact met u op voor het activeren van de wachtwoordscan. Vanaf dat moment loopt de scan en worden de resultaten gedurende een periode van vier weken bijgehouden.

Na vier weken wordt het onderzoek afgesloten en wordt gestart met een analyse van de resultaten. SRA levert vervolgens binnen 2 à 3 weken de analyse in de vorm van een rapport met aanbevelingen ter verbetering. Om dit door te nemen, maken wij een afspraak met uw kantoor.

Hoe snel kunnen we starten?

U kunt per direct het proces opstarten.

Welke gegevens heeft SRA nodig?

U hoeft alleen aan te geven met welke persoon contact moet worden opgenomen voor het installeren en activeren van MindYourPass.

Ontvang ik als kantoor een link om bij het personeel uit te zetten?

Ja. U ontvangt een  e-mail met uitleg over de scan. Hierin wordt, in overeenstemming met de AVG, uitleg gegeven over welke informatie er bijgehouden wordt en waarom. De e-mail bevat ook een activeringslink. Met deze link kan de medewerkers instemming geven (toestemming) met deelname aan de meting. Door het klikken op de link wordt de meetsoftware (indien nodig) geïnstalleerd en vervolgens geactiveerd.

Hoe lang duurt de meting?

De meting duurt minimaal vier weken. Gedurende deze periode wordt bijgehouden op welke applicaties wordt ingelogd en of hiervoor een veilig wachtwoord wordt gebruikt.

Stopt de meting automatisch?

U heeft de keuze de meting te stoppen nadat deze is afgerond. U kunt ook besluiten de meting door te laten lopen en om na bijvoorbeeld een half jaar opnieuw een rapportage te ontvangen.

Hoe zit het met de vertrouwelijkheid?

De vertrouwelijkheid is volledig gewaarborgd.

Met behulp van een license key, vanaf welke computer wordt ingelogd op een online applicatie, wordt er alleen bijgehouden:

  • op welke online applicatie is ingelogd.
  • wat de kwaliteit van het wachtwoord is.

De veiligheid van de wachtwoorden wordt bepaald aan de hand van een score (0..10). Deze score wordt berekend in de webbrowser van de medewerkers. Het wachtwoord zelf wordt nergens heen gestuurd. Ook wordt het wachtwoord nergens opgeslagen. Alleen de score en de URL van de online applicatie worden bewaard. Deze uitkomst is niet te herleiden tot het oorspronkelijke wachtwoord.

De gegevens die bijgehouden worden, worden niet gekoppeld aan gebruikers. In plaats daarvan worden een license keys gebruikt. Deze license keys deelt u uit aan uw medewerkers. Op deze manier blijft de vertrouwelijkheid van uw medewerkers gewaarborgd want MindYourPass kan license keys nooit herleiden naar individuele medewerkers. U kunt ervoor kiezen om te registreren aan wie u welke license key heeft uitgedeeld of om de meting “dubbelblind” uit te voeren door de license keys willekeurig uit te delen. We informeren u graag over de voors -en tegens van beide opties.

Hoe snel na de sluitingsdatum kunnen we terugkoppeling verwachten en wie doet die terugkoppeling?

Binnen drie weken na afronding van de meting neemt SRA contact op om een afspraak te maken voor het bespreken van de analyse. De terugkoppeling wordt gedaan door Tony van Oorschot.

Hoe ziet de terugkoppeling eruit?

SRA maakt een uitgebreide analyse van het rapport en komt met aanbevelingen. De aanbevelingen zijn afhankelijk van de uitslag van de meting. We bespreken wat goed gaat, maar als we constateren dat er op sommige terreinen verbetering mogelijk is, komen we met concrete aanbevelingen voor verbetering.

Kan er een vergelijk worden gemaakt met andere kantoren?

Ja, dit kan. Na verloop van tijd (als meerdere kantoren hebben deelgenomen) kunnen we een vergelijk maken en hiervan houden we de deelnemers op de hoogte. Kantoren die aan de scan hebben deelgenomen, krijgen dus periodiek een update/een nieuw totaalrapport toegezonden.

Concreet: op het moment dat u met SRA het terugkoppelgesprek aangaat, krijgt u het totaalbeeld van dat moment. Vervolgens ontvangt u van ons periodiek een update-rapport waarin ook de gegevens zijn opgenomen van kantoren die de scan recentelijk hebben uitgevoerd. Wij verwachten deze update-rapporten voorlopig twee keer per jaar te kunnen versturen.

Kosten van deze updates: geen.

Is een abonnement op de tool MindYourPass verplicht?

Nee, dit is niet nodig. MindYourPass wordt met beperkte functionaliteit ingezet voor het uitvoeren van de wachtwoordscan.

Voor welk type kantoor is de Wachtwoordscan geschikt?

De Wachtwoordscan is geschikt voor uw totale kantoor, ongeacht omvang. In de rapportages wordt inzage gegeven in het volledige applicatielandschap van het kantoor.

Wat zijn de kosten?

De Wachtwoordscan wordt tegen een speciaal leden tarief aangeboden. De prijs van de Wachtwoordscan, inclusief:

  • terugkoppelgesprek,
  • analyse en
  • vergelijking hoe uw kantoor scoort ten opzichte van de markt.
Kantooromvang  Kosten
Tot en met 25 medewerkers  € 999 
Vanaf 26 tot en met 100 medewerkers € 1.499 
Vanaf 101 medewerkers Op aanvraag 

Bij kantooromvang gaan we uit van het totale aantal medewerkers van de totale organisatie (zowel medewerkers als vennoten/directieleden).

Ondersteuning op locatie is mogelijk. In geval van meerdere vestigingen kan afhankelijk van de IT-infrastructuur een opslag van toepassing zijn. Informeer naar de mogelijkheden.

Aanmelden voor de Wachtwoordscan

Wilt u de Wachtwoordscan uitvoeren? Meld u dan aan via ons online aanmeldformulier.

Contact

Neem voor meer informatie over de Wachtwoordscan, vragen en/of opmerkingen contact op met:

Tony van Oorschot

Tony van Oorschot
E tvanoorschot@sra.nl
T 030 656 60 60

Corrie Rijksen

Corrie Rijksen
E
 crijksen@sra.nl    
T 030 656 60 60