Thuis in uw branche

Screening van uw offerte, contract en SLA

Een overeenkomst voor een IT-project sluit u niet elke dag af, maar geldt vaak wel voor een langer periode en heeft daarmee de nodige impact op uw organisatie. Er zijn veel zaken waarmee u rekening moet houden. Maar wat moet er nu precies in zo’n contract worden opgenomen? Welke voorwaarden zijn van belang? Voorkom verrassingen (achteraf) bij het sluiten van een overeenkomst en laat uw offerte, contract of SLA vooraf screenen door SRA.

Second opinion service

Wat doen wij voor u?

Door u ontvangen offertes, contracten of SLA en bijbehorende relevante stukken worden door ons onafhankelijk en objectief gescreend aan de hand vier aspecten:

  1. Leverancier (ervaring, referenten, continuïteit en voorwaarden)
  2. Oplossing (kwaliteit, visie, beheer en randvoorwaarden)
  3. Aanpak (planning, scope, projectbeheersing, communicatie en eventuele eisen aan het kantoor)
  4. Prijs (marktconformiteit; eenmalige kosten/investering en/of jaarlijkse kosten; fixed price of nacalculatie)

Afhankelijk van de inhoud van de propositie kunnen wij nog andere relevante aspecten in onze screening meenemen.

Wat is het resultaat?

U verkrijgt meer zekerheid over de juistheid en volledigheid van de offerte, het contract of het SLA. Wij geven u een schriftelijk advies op basis van onze screening van de vier aspecten. Per aspect geven wij u onze bevindingen, conclusies en aanbevelingen. De rapportage is doorgaans e-mail. Een uitgebreidere schriftelijke rapportage (pdf) is ook mogelijk.

Wat is uw investering?

De kosten van de Second Opinion Service bedragen € 135 per uur (excl. BTW). Afhankelijk van de omvang van de offerte en de gewenste rapportage kunt u uitgaan van 1 à 2 dagdelen.

Contact

Tony van Oorschot

Tony van Oorschot
Informatiemanager 
E automatisering@sra.nl
T 030 656 60 60

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren