Thuis in uw branche
Bekijk het dossier AVG en Privacy

Privacy officer op afstand

Kunt u intern niemand aanwijzen als 'vast aanspreekpunt' voor privacy zaken, beleg deze taak dan bij de privacy officer van SRA.

Nu de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018 de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangt, is er veel aandacht voor het nemen van maatregelen om te voldoen aan deze wetgeving.

De 3 belangrijkste en meest gestelde vragen daarbij zijn:

  1. Voldoe ik aan de wet c.q. ben ik compliant?
  2. Wat moet ik minimaal doen om te voldoen aan de wet?
  3. Hoe zorg ik ervoor dat ik op het juiste niveau kom en blijf?

Wat doen wij voor u?

Wij vervullen voor u de rol als privacy officer op afstand en bekijken hoe de privacy in uw praktijk wordt gewaarborgd. Daarbij kijken wij vanuit drie invalshoeken:

  • De dienstverlening aan uw klant
  • De interne organisatie van uw kantoor
  • De diensten en software van uw leveranciers

Per invalshoek kijken we naar 4 aspecten:

  1. Juridisch, de wet- en regelgeving waaraan moet worden voldaan
  2. Technisch, de technische beveiligingsmaatregelen de moeten worden getroffen, waarbij een balans moet zijn en blijven tussen techniek en gebruiksgemak
  3. Organisatorisch, de procedures, organisatiestructuren en -processen en hoe de mensen hier mee (leren) omgaan
  4. Vaktechnisch, de regels en kaders die vanuit het beroep worden opgelegd.

Op basis van een uitvoerige analyse wordt vastgesteld welke risico's er zijn en welke (proportionele) maatregelen zouden moeten worden getroffen. Vervolgens wordt een plan van aanpak gemaakt voor het treffen van de benodigde maatregelen.

Wat is het resultaat?

U verkrijgt meer zekerheid over de mate waarin u voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Per aspect geven wij u onze bevindingen, conclusies en aanbevelingen. De rapportage is doorgaans e-mail. Een uitgebreidere schriftelijke rapportage (pdf) is ook mogelijk.

Wat is uw investering?

De kosten van deze dienst bedragen € 135 per uur (excl. BTW)

Contact

Tony van Oorschot

Tony van Oorschot
Informatiemanager 
E automatisering@sra.nl
T 030 656 60 60

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren