Thuis in uw branche

Het belang voor het accountantskantoor

De impact van een cybersecurityincident is vaak groter dan vooraf gedacht. De schade die ontstaat, beperkt zich niet alleen tot enkele verloren uren voor bijvoorbeeld het terugzetten van een back-up.

Denk ook aan:

  • Opnieuw doen van werkzaamheden
  • Niet halen van deadlines (voor aangiften)
  • Verlies van data
  • Imagoschade

Belangrijk is te weten wat de impact van verschillende soorten cyberincidenten is op uw organisatie zodat u de juiste maatregelen kunt treffen als het gaat om medewerkers, organisatie(processen) en techniek. Een (nul)meting geeft inzicht. Op basis hiervan kunnen vervolgens gerichte acties worden ondernomen.

Terug naar de overzichtspagina Security Awareness Nulmeting

Contact

Neem voor meer informatie over de Security Awareness Nulmeting, vragen en/of opmerkingen contact op met:

Tony van Oorschot

Tony van Oorschot
E tvanoorschot@sra.nl
T 030 656 60 60

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren