Thuis in uw branche

Wat is de Security Awareness Nulmeting?

De Security Awareness Nulmeting geeft inzicht in het huidige kennisniveau op het gebied van cybersecurity binnen de organisatie en de security awareness van de medewerkers, aangevuld met een advies voor de te nemen vervolgstappen.

Security Awareness NulmetingDe Nulmeting bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Een phishing simulatie
  Medewerkers worden getoetst aan de hand van enkele phishing e-mails om vast te stellen hoe kwetsbaar zij zijn voor dergelijke berichten.
 • Online assessment
  Aan de hand van 30 vragen wordt onderzocht hoe de organisatie scoort op de aandachtsgebieden: mens, organisatie en techniek.
 • Rapportage
  De bevindingen worden vastgelegd in een rapport waarbij de risico’s worden gecategoriseerd naar prioriteit: laag, gemiddeld en hoog. Per risico wordt daarbij een advies gegeven voor de te ondernemen actie(s).
 • Adviesgesprek
  De uitkomsten van de Nulmeting zoals vastgelegd in de rapportage wordt met u besproken.

Een gemiddeld onderzoek vergt maximaal 15 minuten van de medewerker. De doorlooptijd van het gehele onderzoek neemt gemiddeld vier weken in beslag.

Terug naar de overzichtspagina Security Awareness Nulmeting

Contact

Neem voor meer informatie over de Security Awareness Nulmeting, vragen en/of opmerkingen contact op met:

Tony van Oorschot

Tony van Oorschot
E tvanoorschot@sra.nl
T 030 656 60 60

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren