Thuis in uw branche
Bekijk alle animatiesLees alle blogs

Is er een toekomst voor de professional?

Het draait allemaal om vertrouwen

  • Publicatiedatum: 15-6-2017

Tja. Wil je een serieuze schets van het 'kantoor van de toekomst' maken, dan is dit eigenlijk wel de noodzakelijke eerste vraag voor een goed fundament onder onze toekomstvisie: Bestaat 'de accountant' of 'de fiscalist' nog wel over x-jaar? Zonder professional ook geen kantoor voor de toekomst, zou je zeggen.

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het noodzakelijk om eerst de huidige rol en functie van de professional te benoemen. Om daarna eens te onderzoeken of wij met z'n allen van mening zijn of die rol en functie van de professional inderdaad zal wijzigen in de toekomst. Let wel, we hebben het niet over nieuwe technieken (robots, big data), verschijningsvormen (wettelijke controle, samenstel, (fiscaal) advies), veranderende omgevingsfactoren of andere zaken die maken dat de professional zijn rol en functie anders kan invullen of uitoefenen. Nee, het gaat puur en alleen om de kernfunctie van de professional, in welke vorm dan ook.

Lees verder onder de video

 

Vraag het de bank, de ondernemer, de financier. Of vraag het de AFM of de Belastingdienst. Waar het bij de rol en functie van de professional om draait, is betrouwbare informatie: dat is het economisch goed en de maatschappelijke waarde die de professional levert. Als het dan gaat om betrouwbare informatie, dan is de hamvraag dus niet: bestaat de professional (accountant, fiscalist) nog ergens in 20xx? Nee. We zullen ons de vraag moeten stellen: bestaat er anno 20xx nog steeds behoefte aan betrouwbare informatie?

Houdbaarheidsdatum

SRA-kantoor van de toekomstAls we deze vraag bevestigend beantwoorden, is de onmiddellijke vervolgvraag: wie levert en/of garandeert dan die betrouwbare informatie? Ligt dat in de toekomst nog steeds op het bord van de accountant/fiscalist? En waarom dan wel? Waar bestaat die legitimiteit van de professional dan uit? De accountant zelf verwijst bij de vraag naar zijn bestaansrecht vaak en graag naar de fundamentele beginselen die bij wet zijn vastgelegd:

  • professionaliteit;
  • integriteit;
  • objectiviteit;
  • vakbekwaamheid en zorgvuldigheid;
  • vertrouwelijkheid.

En dit zijn daarmee tevens de belangrijkste eigenschappen waar de accountant over moet beschikken.

Maar is deze legitimiteit, verwoord in fundamentele waarden, houdbaar in de toekomst? Hoe vult de professional zijn of haar bestaansrecht in? Hebben we het dan over de wettelijke verplichte –dus- 'opgelegde' legitimiteit, of over een maatschappelijke legitimatie, gevoeld vanuit intrinsieke waarden door de markt? En hoe houdt de professional zijn eigen vizier scherp? Ook als het gaat om kennis (technologie) en kunde (soft skills, empathisch vermogen)…?

De hamvraag

De discussie hierover moeten we nog met elkaar voeren. Wel kunnen we het volgende met zekerheid stellen: de economie vraagt als gedragswetenschap om vertrouwen. Zonder vertrouwen, geen economisch verkeer. Terug naar de hamvraag dus: wie levert dit vertrouwen?

Discussieer mee

Discussieer met ons mee over het kantoor van de toekomst via LinkedIn.


Lees alle blogs

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren