Thuis in uw branche
Bekijk alle animatiesLees alle blogs

Is er toekomst voor het fullservice SRA-kantoor?

De veranderende markt

  • Publicatiedatum: 22-6-2017

Eerlijk? Het wordt er voor het kleine(re) fullservicekantoor niet gemakkelijker op. Onder invloed van diverse ontwikkelingen (naast prijsconcurrentie, strengere wet- en regelgeving, intensiever toezicht, technologische ontwikkelingen en flexibilisering), is het maken van duidelijke keuzes noodzakelijk.

Op welk terrein – lees: voor welke klanten en met welke mensen, producten en diensten – wil je actief zijn? Wil je in de toekomst goed blijven verdienen, dan zul je de markt anders (lees: beter) moeten bedienen.

Laten we een aantal ontwikkelingen in de accountancymarkt eens onder de loep nemen.

Schaalvergroting en nieuwe spelers

In de markt zien we een aantal duidelijk zichtbare trends: een niet te stoppen schaalvergroting door fusies en overnames. Tegen deze trend van schaalvergroting in zien we echter ook een decentralisatietrend: medewerkers die zich afsplitsen van een groot kantoor en zelfstandig verder gaan. Redenen zijn onder andere: zelf weer direct contact willen hebben met de klant, volop persoonlijke aandacht kunnen bieden, willen ondernemen en eigen keuzes kunnen maken. Tevens zien we de entree van compleet nieuwe spelers, soms uit onverwachte hoek, zoals ICT-bedrijven en banken. En is de Belastingdienst zo langzamerhand niet de grootste concurrent van de aangiftepraktijk aan het worden?

Lees verder onder de video

We komen uit zwaar weer

De zwaarste jaren zijn inmiddels achter de rug, de accountantskantoren in het mkb doen het weer behoorlijk goed. Omzet en winst groeien fors en er wordt weer koortsachtig gezocht naar nieuwe, talentvolle medewerkers. De crisis heeft wel hard toegeslagen, zij het dat kantoren in het mkb vanwege hun doorgaans sterke klantrelatie en het plegen van acquisities de ergste klappen enigszins hebben weten op te vangen. Er is nog wel winst te boeken in het opvangen van kostenstijgingen die de komende tijd te verwachten zijn, met name op het gebied van personeel en automatisering. Dit vereist een oriëntatie op efficiënt werken en flexibilisering van de kostenstructuur. De SRA Kantorenbenchmark 2016 geeft wel een positief beeld met betrekking tot het vertrouwen dat kantoren hebben in de toekomst: er wordt weer vooruitgekeken en er worden plannen gemaakt.

Controlemarkt krimpt, adviesmarkt groeit

SRA-kantoor van de toekomstVanwege nieuwe regelgeving krimpt de wettelijke controlemarkt, simpelweg omdat er minder ondernemingen controleplichtig zijn. Tevens blijven de tarieven van controlewerkzaamheden onder druk staan en zal automatisering steeds meer taken gaan overnemen, zowel in de samenstel- als in de controlepraktijk. De uitvraag van (verantwoordings)informatie die ondernemers moeten leveren aan de overheid, banken, toezichthoudende instanties en andere partijen met een maatschappelijk belang, verandert in rap tempo: qua vorm als gevolg van digitalisering en standaardisatie, qua inhoud door een almaar groeiende 'datahonger' en de behoefte aan zekerheid over de kwaliteit van de verstrekte informatie. De adviesmarkt wordt naar verwachting juist groter, omdat ondernemers op zoek zijn naar betrouwbare en deskundige partners die analyse en advies kunnen verstrekken in een super dynamische omgeving.

Eindproduct wordt halffabrikaat

Om je bestaansrecht te waarborgen, moet je dus laten zien welke toegevoegde waarde je biedt aan klanten. Dat geldt met name voor de (relevantie van de) samenstelpraktijk en de administratieve dienstverlening. Het onderscheidende aspect ten opzichte van administratiekantoren kun je vinden in het inbrengen van zekerheidsaspecten in de samenstelpraktijk én door het verrijken en vervolgens duiden van cijfers en overige relevante data. Je zou kunnen zeggen dat de traditionele output niet langer het eindproduct is, maar een grondstof of halffabricaat voor aanvullende producten en diensten, die innovatief zijn en reële waarde toevoegen. Door de inzet van big data is bijvoorbeeld een duidelijke meerwaarde te creëren. Het productieproces moet hierbij zoals eerder vermeld zo efficiënt mogelijk worden gemaakt. Inzet en modernisering van ICT zijn derhalve een must. Dat vereist een fikse investering in programma's en in personeel.

Steeds meer gespecialiseerde spelers

Vanuit een duidelijke keuze binnen het vak ontstaan meer en kleinere kantoren die niet per se het vertrouwde fullserviceconcept adopteren. Zij willen excelleren in een bepaalde niche: wettelijke en/of vrijwillige controle, samenstelpraktijk en/of administratieve dienstverlening dan wel een krachtige adviespraktijk. Hoe bied je deze trend het hoofd? Door in te zetten op schaalvergroting, zelf bewust te excelleren in een bepaalde niche of te bouwen aan sterke netwerken. Daarmee kun je multidisciplinair advies – denk aan HRM, vastgoed, ICT, juridisch – blijven aanbieden.

Kortom

Is er toekomst voor het fullservicekantoor? De algemene praktijk zal vooral levensvatbaar blijven voor het kleinere kantoor vanwege zijn lokale of regionale functie, met de persoonlijke aandacht als duurzame klantenbinder. Verder geldt: om het complete pakket van dienstverlening aan te kunnen blijven bieden, is dé succesformule voor overleving: klanten bedienen door samenwerking met andere professionals in flexibele netwerken en/of door co-creatie.

Discussieer mee

Houdt u vast aan het fullserviceconcept? Praat erover mee op LinkedIn!


Lees alle blogs

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren