Thuis in uw branche
Bekijk alle animatiesLees alle blogs

Niet omkijken, maar vooruitzien!

Uw veranderende dienstverlening

  • Publicatiedatum: 5-10-2017

De kernfunctie van uw accountantskantoor blijft onveranderd: het verschaffen van zekerheid en het borg staan voor betrouwbaarheid van cijfers. Maar hoe u hier vorm aan geeft, of aan moet geven, verandert in rap tempo.

Bestaande producten en diensten worden voor een deel superefficiënt gemaakt en voor een ander deel omgevormd naar hoogwaardige kwaliteitsproducten. Nieuwe producten en diensten, zoals integrated reporting of specialistische adviesdiensten, ontstaan uit co-creatie, innovatie of vanwege dwingende werking van de overheid. Denk bij dit laatste maar aan elektronisch factureren en SBR.

Bestaansrecht

Om uw bestaansrecht te waarborgen, moet u laten zien welke toegevoegde waarde u kunt bieden aan de klant. We hebben al eerder gesteld dat dit met name voor de samenstelpraktijk en de administratieve dienstverlening geldt, omdat daar de waardeperceptie van de klanten onder druk lijkt te staan. Soms lijkt het wel of er op dat terrein alleen nog maar op prijs geconcurreerd wordt.

Natuurlijk loont het om de zogenaamde 'productiestraat' (van administratie tot financiële verantwoording) in logistiek opzicht zo volledig mogelijk te automatiseren. U kunt daarmee de prijzenslag aan, zonder concessies te doen aan uw kwaliteitsstandaard. Maar ICT-systemen bevorderen niet alleen de efficiency, ze worden ook steeds intelligenter. Hierdoor is uw software in staat om (voor)tijdige signalen af te geven over ontwikkelingen die aandacht behoeven, zoals een dreigende overschrijding van een budget of het in aanmerking komen voor een belastingfaciliteit of subsidie.

Lees verder onder de video

SRA-kantoor van de toekomst

Weet u wat uw (potentiële) klant wil en waar hij nu en straks behoefte aan heeft? Deze kennis speelt een centrale rol in uw werkproces. Het zou zelfs het leidende principe moeten zijn bij het inrichten van dat proces. Kennis van uw klant, kennis van de branche waarin deze klant werkzaam is én kennis van de klanten en stakeholders van uw klant zijn alle van belang. Een goed (onderhouden) CRM-systeem is naast de geautomatiseerde data-fabriek (lees: de harde cijfers over de onderneming) de belangrijkste basisvoorwaarde om de juiste dienstverlening op het juiste moment te kunnen bieden.

Toegevoegde waarde

De toegevoegde waarde levert u door kennis op maat te delen, door relevantie te bieden. Bijvoorbeeld bij risico's en in deelzekerheden richting bank of Belastingdienst, door cijfers te verrijken en te duiden met behulp van branchekennis, benchmarking, prognosescenario's, ratinganalyses. Maar ook door continu samen te werken met uw klant op basis van persoonlijk contact en door bereikbaar te zijn: 24 uur per etmaal, 7 dagen per week.

Veranderingen en ontwikkelingen

Maar als die klant dan zo belangrijk is, is het wel zaak dat ook hij meegaat in alle veranderingen en ontwikkelingen. U wilt uw klant immers door en door kennen en optimaal met hem communiceren. Van beide kanten is digitalisering van data en processen daarbij onvermijdelijk. Bij deze digitalisering zijn ook over vijf jaar ongetwijfeld obstakels aanwezig voor het mkb. Denk aan datakwaliteit en -beveiliging, privacyaspecten en een chronisch gebrek aan tijd en deskundigheid. U kunt zich de rol aanmeten om deze obstakels uit de weg te ruimen. Adviseer en begeleid uw klant in het digitaliseringsproces, help mee met de juiste inrichting en sturing. Als accountant kent u immers het bedrijf en de ondernemer als geen ander. Nut uw positie als betrouwbaar, integer en onafhankelijk adviseur hierbij uit. De ondernemer kan ondernemen, u biedt daarbij alle mogelijke ondersteuning.

En doordat u zichzelf, uw kantoor en uw klant meeneemt in het proces, kunt u toekomstige situaties steeds beter voorspellen. Verklarende data-analyse ontwikkelt zich door naar voorspellende patroonherkenning.

Discussieer mee

Als u nu over uw schouder kijkt, wat ziet u dan? Het verleden of de toekomst? Misschien is het tijd om u om te draaien. Praat met ons mee op LinkedIn.


Lees alle blogs

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren