Thuis in uw branche
Naar het overzicht Kantoor van de toekomst

Sector Banker Han Mesters: De eredivisie van het adviseren

Kantoor van de toekomst - Deel 3 in een reeks van 6 blogs

  • Publicatiedatum: 6-11-2018
Han Mesters

In rap tempo worden de standaardwerkzaamheden in het werk van professionals geautomatiseerd. Of het nu gaat om advocaten, bankiers, artsen of accountants: het gestandaardiseerde deel van het werk verdwijnt.

Vuistregel is: al het werk dat in processen kan worden omschreven, wordt geautomatiseerd. Alle vragen waarbij het antwoord meteen kan worden gegeven, kunnen beantwoord worden door AI-systemen (kunstmatige intelligentie). Voor de accountant betekent dat dat uiteindelijk de samenstelpraktijk de kant zal opgaan van salarisadministratie: de menselijke tussenkomst in het proces is beperkt. De toegevoegde waarde voor alle professionals zal steeds meer komen te liggen bij de menselijke interactie, zowel intern – het vermogen om te opereren in teams – als extern in de communicatie met de klant.

Om te kunnen overleven in de 21e eeuw dienen professionele dienstverleners zich een belangrijke vraag te stellen: Ben ik het ermee eens dat de klant altijd recht heeft op het beste product / de beste dienst?

Als deze vraag positief wordt beantwoord, staat de structuur van het kantoor van de toekomst vast. Het kantoor wordt dan een kantoor met een groot netwerk van externe partners die op deelgebieden de beste diensten en producten leveren. De marge van het kantoor is lager (ingekochte diensten van derden hebben lagere marge), maar de overlevingskansen van het kantoor zijn sterk toegenomen. Belangrijk is dan wel dat de mensen uit het kantoor met klantcontact beschikken over ‘het vermogen tot behoefteherkenning’. Deze mensen moeten dus een voldoende groot referentiekader hebben om de problemen van de klant goed te begrijpen. Dit is een belangrijke reden waarom partnergebaseerde structuren het moeilijk gaan krijgen in alle takken van sport binnen de professionele dienstverlening. Voor het goed begrijpen – en verder uitwerken – van de klantvraag is teamwork cruciaal. Businessmodellen waarbij het primair gaat om het spekken van P&L van de individuele partner, gaan het niet halen. Beoordeling op basis van bijdrage aan het totale bedrijf wordt steeds belangrijker.

Vermogen tot behoeftecreatie

Het kantoor van de toekomst heeft zich vrijgemaakt uit de wurggreep van het verleden. In de eredivisie van het adviseren gaat het erom in staat te zijn klanten te wijzen op uitdagingen en kansen die de ondernemer zelf nog niet ziet. Om dit te bereiken, is het van belang dat het kantoor nieuwe mensen aantrekt met aan atypisch profiel. Deze mensen komen het best tot hun recht als zij los van de bestaande organisatie kunnen werken. We hebben het dan over creatieve (gele) profielen die goed zijn in wat heet de ‘outside-in’-expertise. De outside-in-analyse moet leiden tot de zogeheten twee assen van onzekerheid, die weer de basis zijn van vier scenario’s die per sector gemaakt kunnen worden. De scenario’s zijn een belangrijk instrument om in dialoog te gaan met de ondernemer en deze te helpen met zijn strategische plannen.

Van businesscase naar value case

Goed burgerschap (corporate citizenship) wordt steeds belangrijker. Zeker nadat de grootste belegger ter wereld, BlackRock, hierover een brief heeft gestuurd naar de CEO’s van bedrijven waarin Blackrock belegt.

Figuur 1. Goed werkgeverschap wordt belangrijker

Blog Han Mesters figuur 2
Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Accountants zijn bij uitstek in staat een instrumentarium te bouwen waarin op basis van kpi's een overzicht wordt gegeven hoe goed een onderneming scoort op niet-financiële criteria.

Figuur 2. Van businesscase naar value case
(bron: Prof. Nico Baken, KPN-strateeg)

Blog Han Mesters figuur 3

Deze 'zachte' bedrijfsdoelstellingen (people, planet, purpose) hebben te maken met het creëren van waarde op de lange termijn, maar zullen toch gemeten moeten worden. Accountants kunnen daarbij gebruikmaken van het instrumentarium dat al langer bestaat onder de vlag van het zogeheten ESG (environmental, social, governance). Het is wachten op de certificering van het ESG-jaarverslag van een onderneming.

Figuur 3. ESG-scores worden belangrijker
(bron: Bloomberg)

Blog Han Mesters figuur 1
Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Han Mesters

Han Mesters linkedin
Sector Banker Zakelijke Dienstverlening bij ABN AMRO
Specialist in Europese zakelijke dienstverlening, trendwatcher, voorstander van Thought Leadership, focus op fusies en overnames

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren