Thuis in uw branche
Naar het overzicht Kantoor van de toekomst

Directeur SBR Banken Sander Middendorp: "Ziet u delen als de helft verliezen of samen meer bereiken?"

Kantoor van de toekomst - Deel 5 in een reeks van 6 blogs

  • Publicatiedatum: 20-11-2018
Sander Middendorp

De accountant is én blijft de belangrijkste partner van de ondernemer als het gaat om het verzamelen, opstellen en delen van de juiste bedrijfsinformatie. Maar de manier waarop is radicaal aan het veranderen. Er vindt een verschuiving plaats van opsteller naar adviseur, van urenfabriek naar 'informatie-as-a-service'.

In de wereld om ons heen volgen de digitale veranderingen en innovaties elkaar snel op. De maatschappij is zich voor onze ogen aan het omvormen tot een netwerksamenleving waar mens en technologie samensmelten. Deze maatschappij ziet eruit als een open, eerlijke en innovatieve samenleving waarin we niet afhankelijk zijn van monopolistische datafabrieken, maar waarin we een speelveld creëren voor alle ondernemingen en ondernemers om zelfstandig relevante informatie veilig uit te wisselen. Dit is voor alle partijen van essentieel belang, want doordat ondernemingen en ondernemers zelf consistente en betrouwbare data kunnen verzenden en ontvangen, vergroten zij hun innovatiekracht, creëren ze de mogelijkheid voor nieuwe businessmodellen en behouden zij de toegang tot diverse (financiële) diensten.

Gedigitaliseerde wereld

In de huidige wereld wordt informatie voornamelijk uitgewisseld van mens tot mens. De accountant speelt daarin een cruciale rol als 'trusted third party', neutrale hoeder en verstrekker van deze informatie. Echter in de nieuwe gedigitaliseerde wereld wordt informatie voornamelijk uitgewisseld van machine tot machine. In deze wereld is het digitaal delen van machineleesbare data de nieuwe norm.

Data delen wordt vanwege digitalisering dus steeds belangrijker in de economie en heeft daarmee grote gevolgen voor mensen, processen en systemen. Deze verschuiving betekent ook een grote verandering in de accountancy. Maar u bent niet alleen. Ook ondernemers, banken en de overheid ervaren dezelfde digitale verandering.

Data delen

Veel ondernemers runnen hun onderneming vanuit passie en houden zich minder bezig met zaken als informatie delen. De businesswaarde van het delen van data is nog niet bij iedereen bekend. Uit onderzoek1 blijkt dat 68% van de ondernemers interne efficiëntie ziet als belangrijkste voordeel van data delen, gevolgd door de verbetering van risicomanagement met 50% van de ondernemers. Maar liefst 59% van de bedrijven gaat op basis van data (nieuwe) diensten toevoegen aan hun productenpalet.

Voor de accountant van de toekomst liggen hier kansen. En daar hoeft u dus niet mee te wachten. Dat kunt u vandaag al gaan doen. U kunt nu al digitaal bedrijfsinformatie delen met o.a. kredietverleners en de overheid. De vraag is of u als accountant moet wachten tot het zover is óf dat u nu al moet voorsorteren. Wachten tot er een wet komt? Wachten tot uw klanten erom vragen? Wachten tot de banken een keer klaar zijn? Of grijpt u de technologische verandering aan om te verschuiven naar een nieuw verdienmodel?

De échte accountant van de toekomst gaat proactief aan de slag en ziet delen niet als de helft verliezen, maar als samen meer bereiken!

Mocht u hier verder over willen discussiëren, dan bent u van harte uitgenodigd.

Sander Middendorp

Sander Middendorp linkedin
Directeur SBR Banken

Voetnoot
1: Bron: Enquête onder 500 mkb'ers, juni 2018

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren