Thuis in uw branche

Whitepaper en Stappenplan eHerkenning

Eind 2018 heeft het UWV besloten dat vanaf 1 november 2019 inloggen op het werkgeversportaal van het UWV alleen nog mogelijk is met behulp van eHerkenning niveau 3. Om vanaf deze datum namens uw klant in te kunnen loggen op het werkgeversportaal, moet u over een nieuw type machtiging beschikken voor eHerkenning, de eHerkenning Ketenmachtiging. De huidige machtigingen komen te vervallen.

eHerkenning wordt al enige tijd in verschillende sectoren door diverse dienstverleners gebruikt. De komende jaren wordt dit verder uitgebreid. Door de Wet digitale overheid en de eIDAS-verordening  dienen steeds meer uitvoeringsorganisaties zoals de uitkeringsinstantie UWV en de Belastingdienst zich aan te sluiten op eHerkenning.

Wat is een ketenmachtiging?

Maar wat is nu precies een ketenmachtiging voor eHerkenning? Waarin verschilt dit van een gewone machtiging? En hoe verloopt nu precies het proces voor het aanvragen en implementeren van deze ketenmachtigingen? 

Er is een beperkt aantal leveranciers die de machtigingen en middelen hiervoor mogen leveren. Wie zijn dit en wat is hun propositie precies? Lees er alles over in deze Whitepaper eHerkenning. In het Stappenplan eHerkenning lichten we de stappen toe die u moet nemen om  de overstap te maken van de huidige situatie van (papieren) machtigingen naar een situatie van eHerkenning met ketenmachtigingen.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.