Thuis in uw branche

Positieve trend in accountancyland

Waar liggen de toekomstige kansen én bedreigingen?

Op 11 oktober werd het seminar 'Het accountantskantoor nu en in de toekomst' gehouden. Centraal stonden de resultaten van het Benchmarkonderzoek van SRA-kantoren.

Fou Khan TsangDit onderzoek is in 2016 alweer voor de 20e keer gehouden onder alle SRA-leden. Na jaren van beduidend minder goede resultaten bleek voor 2016 een duidelijke positieve trend waarneembaar. In het Van der Valk hotel in Vianen nam een aantal gastsprekers de aanwezige kantoren mee in cruciale en recente ontwikkelingen en strategische keuzes voor de branche én voor de accountant als ondernemer.

"Het gaat weer goed met de economie en met onze branche. We staan weer met z’n allen in de file", aldus Fou-Khan Tsang, bestuurslid SRA. Hij besprak in vogelvlucht de resultaten uit het SRA-Benchmarkonderzoek. In 2016 blijkt de positieve trend daadwerkelijk te zijn doorgezet. Ten opzichte van 2015, waar voor het eerst in jaren weer werd geplust, is de omzet in 2016 gemiddeld met 3,7% en de winst met bijna 5% toegenomen.

Toename advieswerkzaamheden

SRA-kantoren blijken een flinke stap te hebben gezet in advieswerkzaamheden. Zowel de omzet van fiscale advisering als die van advisering accountancy laten ten opzichte van 2015 een groei zien van 7%. De controlewerkzaamheden namen in 2016 zelfs met 9% toe. Ook de omzet in de administratieve dienstverlening is met 7% verder doorgegroeid. Opvallend is dat voor het eerst de omzetcijfers in de samenstelpraktijk niet verder zijn gedaald.


Lees verder in de SRAadviseur

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren