Thuis in uw branche

Cultuur- en gedragsonderzoek

De 2-meting

Beeldmerk Cultuur & Gedrag

Vanaf 2015 bieden wij de SRA-Cultuurscan aan zodat u aan de slag kan gaan met uw kwaliteitsgerichte cultuur. In 2021 is op basis van alle data, ervaringen en intervisie gewerkt aan een doorontwikkeling van deze scan. Vanaf 2022 bieden wij u het Cultuur- en gedragsonderzoek aan.

Wat is het?

Of u nu een audit-only-kantoor bent, een gemengde praktijk of een samenstelkantoor: om te komen tot een duurzame verbetering van de kwaliteit van uw organisatie is veel meer nodig dan compliant zijn en voldoen aan wet- en regelgeving. Om te weten of en welke interventies er in uw organisatie nodig zijn, kan het cultuur- en gedragsonderzoek een prima startpunt zijn.

Het cultuur- en gedragsonderzoek bestaat uit een uitgebreide online vragenlijst die door alle medewerkers – van telefoniste tot vennoot – van het kantoor wordt ingevuld. Op deze manier wordt hun mening op maar liefst negen wezenlijke aspecten getoetst om een goed beeld te krijgen van de kantoorcultuur op dat moment. Dit zijn: kwaliteit, aansturing, samenwerking teams, beloningsstructuur, uw ontwikkeling/de lerende organisatie, ethisch bewustzijn, strategie, foutencultuur en psychosociale arbeidsbelasting en werkbeleving. Ook zijn er specifieke vennotenvragen in het onderzoek opgenomen.

Aan de hand van de uitkomsten van de vragenlijst vindt een adviesgesprek plaats bij uw kantoor over de resultaten, verbeterpunten, interventies, ontwikkelings-, implementatie- of andere vervolgtrajecten. Op deze manier kan het onderzoek worden ingezet als aanjager voor het maken van nieuw beleid.

Wat kunt u verwachten?

 • Een mkb-gerichte vragenlijst met de onderdelen kwaliteitsgerichte cultuur, kwaliteit, aansturing, samenwerking teams, beloningsstructuur en waarderen, uw ontwikkeling/de lerende organisatie, ethisch bewustzijn, strategie, foutencultuur en psychosociale arbeidsbelasting & werkbeleving en vennotenvragen.
 • U krijgt vragen die voor u van toepassing zijn, afhankelijk van uw functie.
 • Een uitgebreide kantoorspecifieke rapportage met aanbevelingen.
 • Een Excel met differentiatiemogelijkheid op onder andere vestigingen, disciplines en functies.
 • Nadat het onderzoek is ingevuld, worden de antwoorden door het onderzoeksbureau anoniem gemaakt. Dit betekent dat de relatie tussen uw antwoorden en uw gegevens worden verwijderd. De uitkomsten worden getoond als minimaal vier deelnemers binnen een groep de vragen hebben beantwoord. Zijn er maar drie beginnend assistent accountants die de vragenlijst hebben ingevuld? Dan zijn de uitkomsten blanco.
 • Werkdrukvragen: als werkgever moet u beleid vaststellen om werkdruk tegen te gaan, dit staat in de Arbowet. In samenwerking met de Nederlandse Arbeidsinspectie zijn er om deze reden vragen over werkdruk toegevoegd. Als bij de uitkomsten blijkt dat er voor uw kantoor geen aandachtspunten zijn, dan volstaat dit onderzoek voor de inspectie. Uw kantoor hoeft dan geen extra onderzoek met andere externe partijen uit te voeren.
 • Een totaalbenchmark

Wat is er veranderd ten opzichte van de Cultuurscan?

In 2021 is op basis van alle data, ervaringen en intervisie gewerkt aan een doorontwikkeling van de SRA-Cultuurscan. Bij de 2-meting zetten we nog meer in op de inhoudelijke verankering en borging van de kwaliteitsgerichte cultuur bij kantoren. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een uitgebreide kantoorspecifieke rapportage waarin we niet alleen de kantoorresultaten en aanbevelingen presenteren, maar ook gericht advies, concrete oplossingen en good practices geven.

We bekijken de verbetermogelijkheden voor het kantoor op individueel niveau, op teamniveau en op organisatie/directieniveau. Elk SRA-kantoor kan zo meer op maat van de vervolgmogelijkheden worden voorzien. Hiermee kunnen we op een andere manier het verschil maken en duurzame borging bevorderen.

De aanpassingen op een rij:

 • Alle vragen zijn vereenvoudigd.
 • De vragen worden gedifferentieerd aangeboden, afhankelijk van de functie.
 • De vragen bij het onderdeel bewust belonen en waarderen zijn vernieuwd.
 • Er zijn vragen over inclusiviteit en psychologische veiligheid opgenomen.
 • De uitkomsten van het onderzoek worden verwerkt in een kantoorspecifieke rapportage waarin we niet alleen de kantoorresultaten en aanbevelingen presenteren, maar ook gericht advies, concrete oplossingen en good practices geven.
 • U krijgt de resultaten op individueel-, team- en organisatieniveau.

Een vergelijking tussen de 1-meting van de Cultuurscan en dit onderzoek blijft voor een groot deel van de vragen mogelijk. U kunt dus ten opzichte van voorgaande jaren nog steeds zien wat goed gaat en wat aandachtspunten zijn.

Doe ook de 2-meting! 
Wilt u weten waar u met uw kantoor staat? Wilt u ook weten welke stappen uw kantoor kunt zetten om de kwaliteit op een nog hoger niveau te tillen? En wilt u voldoen aan de eisen van de Inspectie SZW wat betreft werkdruk? Doe dan ook deze 2-meting van de Cultuurscan. Naast het onderzoek en de resultaten krijgt u persoonlijk advies op maat. 

Doorlooptijd

De doorlooptijd van het onderzoek bedraagt ongeveer 10 weken. Om een goed beeld te krijgen, moet minimaal 75% van de deelnemers het onderzoek invullen. Om deze doorlooptijd te halen, moet het onderzoek binnen 6 weken worden gesloten. Blijkt dat de minimale respons van 75% binnen deze tijd niet wordt gehaald, dan kan de doorlooptijd in overleg langer worden. 

Prijzen

  SRA-leden  Niet-leden 
Tot 25 personen € 1.975 € 2.962,50
26 - 100 personen € 2.295 € 3.442,50
101 - 200 personen € 2.950 € 4.425
201 - 450 personen € 3.950 € 5.925
451 - 1200 personen € 4.750 € 7.125
Vanaf 1201 personen  € 5.500 € 8.250
Voeg 10 kantooreigen vragen toe voor:  € 1.975 € 2.475

Genoemde bedragen zijn inclusief alle kosten (reistijd en reiskosten) en exclusief btw. De factuur wordt direct bij aanmelding naar u verzonden.

Aanmelden onderzoek

Meld u hier aan

Contact

Heeft u nog vragen of meer informatie nodig? Neem contact met ons op:

Team Cultuur van SRA 

T 030 656 60 60
E cultuur@sra.nl