Thuis in uw branche

Cultuur- en gedragsonderzoek

Vanaf 2015 bieden wij de SRA-Cultuurscan aan zodat u aan de slag kan gaan met uw kwaliteitsgerichte cultuur. In 2021 is op basis van alle data, nieuwe ervaringen en intervisie gewerkt aan een doorontwikkeling van deze scan. Vanaf 2022 bieden wij u het Cultuur- en gedragsonderzoek aan.

Wat is er veranderd?

 • Alle vragen zijn vereenvoudigd.
 • De vragen worden gedifferentieerd aangeboden, afhankelijk van de functie.
 • De vragen bij het onderdeel bewust belonen en waarderen zijn vernieuwd.
 • Er zijn vragen over inclusiviteit en psychologische veiligheid opgenomen.
 • De uitkomsten van het onderzoek worden verwerkt in een kantoorspecifieke rapportage waarin we niet alleen de kantoorresultaten en aanbevelingen presenteren, maar ook gericht advies, concrete oplossingen en good practices geven.
 • U krijgt de resultaten op individueel-, team- en organisatieniveau.

Een vergelijking tussen de 0- en 1-meting van de Cultuurscan en dit onderzoek blijft voor een groot deel van de vragen mogelijk. U kunt dus ten opzichte van voorgaande jaren nog steeds zien wat goed gaat en wat aandachtspunten zijn.

Wat kunt u verwachten?

 • Een mkb-gerichte vragenlijst met de onderdelen kwaliteitsgerichte cultuur, kwaliteit, aansturing, samenwerking teams, bewust belonen en waarderen, ontwikkelingsmogelijkheden/de lerende organisatie, ethisch bewustzijn, strategie, foutencultuur en psychosociale arbeidsbelasting & werkdruk.
 • U krijgt vragen die voor u van toepassing zijn, afhankelijk van uw functie.
 • Een uitgebreide kantoorspecifieke rapportage met aanbevelingen.
 • Een Excel met differentiatiemogelijkheid op onder andere vestigingen, disciplines en functies.
 • Waarborging van de anonimiteit. Nadat het onderzoek is ingevuld, worden de resultaten door het onderzoeksbureau anoniem gemaakt. Dit betekent dat de relatie tussen antwoorden en e-mail/werkadres worden verwijderd. De resultaten zijn pas zichtbaar als minimaal vier deelnemers binnen een groep de vragen hebben beantwoord.
 • Werkdrukvragen: als werkgever moet u beleid vaststellen om werkdruk tegen te gaan, dit staat in de Arbowet. In samenwerking met de Nederlandse Arbeidsinspectie zijn er om deze reden vragen over werkdruk toegevoegd. Als bij de uitkomsten blijkt dat er voor uw kantoor geen aandachtspunten zijn, dan volstaat dit onderzoek voor de inspectie. Uw kantoor hoeft dan geen extra onderzoek met andere externe partijen uit te voeren.
 • Een totaalbenchmark

Doorlooptijd 

De doorlooptijd van het onderzoek bedraagt ongeveer 10 weken. Om een goed beeld te krijgen, moet minimaal 75% van de deelnemers het onderzoek invullen. Om deze doorlooptijd te halen, moet het onderzoek binnen 6 weken worden gesloten. Blijkt dat de minimale respons van 75% binnen deze tijd niet wordt gehaald, dan kan de doorlooptijd in overleg langer worden. 

Prijzen

Tot 25 personen € 
26-100 personen € 
101-200 personen € 
Vanaf 201 personen € 
Voeg 10 kantooreigen vragen toe voor € 975  € 

Genoemde bedragen zijn inclusief alle kosten (reistijd en reiskosten) en exclusief btw.

Aanmelden onderzoek

Meld u hier aan

Contact

Heeft u nog vragen of meer informatie nodig? Neem contact op met Judith van der Hulst, Wilma Hosang, Iris de Deugd, Patricia Zwijgers of Theo Reuters:

Teamfoto cultuurscan

T 030 656 60 60
E cultuur@sra.nl

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren