Thuis in uw branche

Veelgestelde vragen Cultuur- en gedragsonderzoek

Bekijk hier de antwoorden op de veelgestelde vragen over het cultuur- en gedragsonderzoek.

1. Hoe ziet het traject eruit?

Uw aanmelding wordt per mail bevestigd. U ontvangt een Excelbestand waarin u de gegevens van uw medewerkers moet aanleveren. Nadat SRA dit bestand retour heeft ontvangen, sturen wij dit door naar het onderzoeksbureau. Van hen ontvangen uw medewerkers per mail een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen.

Ongeveer twee weken later ontvangen de medewerkers die nog niet hebben deelgenomen een herinnering. U wordt eens per twee/drie weken over de voortgang geïnformeerd. Bij voldoende respons wordt het onderzoek gesloten. De doorlooptijd van het onderzoek bedraagt ongeveer 10 weken. Om een goed beeld te krijgen, moet minimaal 75% van de deelnemers de vragenlijst invullen. Om de genoemde doorlooptijd te halen, moet het onderzoek binnen 6 weken worden gesloten. Blijkt dat de minimale respons van 75% binnen deze tijd niet wordt gehaald, dan kan de doorlooptijd dus langer worden.

Als het onderzoek wordt gesloten, wordt er door SRA een adviesrapport aan de hand van de uitkomsten geschreven. Deze rapportage wordt bij u op kantoor besproken.

2. Hoe snel kunnen we starten?

Als u uw kantoor heeft aangemeld, ontvangt u binnen een week het Excelbestand voor het aanleveren van de gegevens voor uw medewerkers.

3. Welke gegevens moeten worden aangeleverd?

  • naam medewerker
  • e-mailadres medewerker
  • vestiging waar men werkzaam is

Onderstaande gegevens worden in het onderzoek door uw medewerkers ingevuld:

  • vestiging (keuze categorie)
  • discipline (keuze categorie)
  • functie (keuze categorie)
  • leeftijd (keuze categorie)
  • hoe lang werkt u bij deze accountantsorganisatie? (keuze categorie)

4. Uit hoeveel vragen bestaat het onderzoek?

Het onderzoek bestaat uit ongeveer 120 vragen verdeeld over de categorieën kwaliteitsgerichte cultuur, kwaliteit, aansturing, samenwerking teams, bewust belonen en waarderen, ontwikkelmogelijkheden/de lerende organisatie, ethisch bewustzijn, strategie, foutencultuur en psychosociale arbeidsbelasting/werkdruk. Ook zijn er een aantal open vragen opgenomen. Medewerkers krijgen alleen die vragen die van toepassing zijn op de functie.

5. Hoe lang duurt het invullen van het onderzoek?

Het invullen van het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten. Het is mogelijk tussentijds op te slaan en op een later moment verder te gaan. Bijvoorbeeld na een vergadering.

6. Ontvangt iedere medewerker een persoonlijke mail?

Om de anonimiteit van de medewerkers te waarborgen, ontvangt iedere medewerker van het onderzoeksbureau een mail met persoonlijke link voor de vragenlijst. De mail is opgesteld door SRA. De vragenlijst wordt online ingevuld. Ook de herinneringsmails worden (tweewekelijks) door het onderzoeksbureau met persoonlijke link verzonden.

7. Hoe zit het met de vertrouwelijkheid?

Deze is volledig gewaarborgd. Na het invullen maakt het onderzoeksbureau de resultaten anoniem. De rapportage is dus niet herleidbaar naar personen. Om dit te kunnen garanderen, moeten minimaal vier deelnemers binnen een groep de vragenlijst hebben ingevuld. Bijvoorbeeld, is er maar één salarisadministrateur werkzaam op uw kantoor, dan kunnen deze uitkomsten niet worden getoond. Uiteraard zijn de antwoorden van de salarisadministrateur wel zichtbaar in de uitkomsten van uw totale kantoor.

8. Hoe snel na sluitingsdatum wordt de afspraak ingepland?

Binnen vier weken na sluitingsdatum neemt SRA contact op om een afspraak te maken voor het bespreken van het adviesrapport.

9. Kan er een vergelijk worden gemaakt met andere kantoren?

Ja, als meerdere kantoren hebben deelgenomen kunnen we een vergelijk maken. Kantoren die aan het onderzoek hebben deelgenomen, krijgen dus periodiek een totaalrapport toegezonden. Deze totaalrapportages zijn gratis en worden gemaakt als er voldoende respondenten zijn (minimaal 50).

10. Is het mogelijk om eigen vragen toe te voegen aan het onderzoek?

Ja, u kunt maximaal tien eigen vragen toevoegen aan het onderzoek. Deze vragen dienen wel gerelateerd te zijn aan de onderwerpen van het onderzoek. Hiervoor geldt een meerprijs van € 975. Bij de bevestiging ontvangt u een Excelbestand waarin eventuele eigen vragen moeten worden aangeleverd.

11. Voor welke disciplines is het onderzoek geschikt?

Wij adviseren iedereen (inclusief partners) aan het onderzoek te laten deelnemen. In de rapportage kunt u selecteren op o.a. disciplines en functies, zodat u goed inzicht krijgt in de cultuur van de afzonderlijke afdelingen (zoals de controlepraktijk).

12. Wat zijn de kosten?

Bekijk hier het kostenoverzicht. Bij kantoorgrootte gaan we uit van het totale kantoor (zowel medewerkers als vennoten/directieleden) in hoofden, ongeacht hoeveel medewerkers het onderzoek invullen/hebben ingevuld.

Meld uw kantoor direct aan!

Neem deel aan het Cultuur- en gedragsonderzoek. Maak gebruik van ons aanmeldformulier. 

Contact

Heeft u nog vragen of meer informatie nodig? Neem contact met ons op:

Team Cultuurscan 

T 030 656 60 60
E cultuur@sra.nl

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren